2014-09-24 15:16:35

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Röster - Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ

29,27%
3,39%
10,98%
7,45%
25,75%
5,96%
7,99%
6,23%
2,03%
0,95%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,33%
+0,81
2010: 82,52%

Röstfördelning - valdistrikt Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 216 29,27% -71 -12,51 287 41,78%
C Centerpartiet 25 3,39% +4 +0,33 21 3,06%
FP Folkpartiet liberalerna 81 10,98% +6 +0,06 75 10,92%
KD Kristdemokraterna 55 7,45% +12 +1,19 43 6,26%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 190 25,75% +21 +1,15 169 24,60%
V Vänsterpartiet 44 5,96% +22 +2,76 22 3,20%
MP Miljöpartiet de gröna 59 7,99% +11 +1,01 48 6,99%
SD Sverigedemokraterna 46 6,23% +28 +3,61 18 2,62%
FI Feministiskt initiativ 15 2,03% +13 +1,74 2 0,29%
ÖVR Övriga partier 7 0,95% +5 +0,66 2 0,29%
  Giltiga röster 738 100,00% +51   687 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,81% -1 -0,20 7 1,01%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,13% +1 +0,13    
VDT Valdeltagande 745 83,33% +51 +0,81 694 82,52%
  Antal röstberättigade 894   +53   841  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Direktdemokraterna 2 0,27% +2 +0,27    
PP Piratpartiet 2 0,27% +2 +0,27    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,14% +1 +0,14    
SVP Svenskarnas parti 1 0,14% +1 +0,14    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,14% -1 +0,14 2 0,29%
  Totalt övriga partier 7 0,95% +5 +0,66 2 0,29%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se