2014-09-25 08:40:30

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Röster - Spånga 1 Sundby

39,91%
3,63%
9,67%
8,09%
17,54%
5,06%
8,16%
6,05%
1,36%
0,53%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 67,82%
-5,09
2010: 72,91%

Röstfördelning - valdistrikt Spånga 1 Sundby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 528 39,91% -91 -10,54 619 50,45%
C Centerpartiet 48 3,63% +17 +1,10 31 2,53%
FP Folkpartiet liberalerna 128 9,67% -26 -2,88 154 12,55%
KD Kristdemokraterna 107 8,09% +20 +1,00 87 7,09%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 232 17,54% +54 +3,03 178 14,51%
V Vänsterpartiet 67 5,06% +21 +1,32 46 3,75%
MP Miljöpartiet de gröna 108 8,16% +39 +2,54 69 5,62%
SD Sverigedemokraterna 80 6,05% +48 +3,44 32 2,61%
FI Feministiskt initiativ 18 1,36% +8 +0,55 10 0,81%
ÖVR Övriga partier 7 0,53% +6 +0,45 1 0,08%
  Giltiga röster 1323 100,00% +96   1227 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 0,82%   -0,06 11 0,89%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1334 67,82% +96 -5,09 1238 72,91%
  Antal röstberättigade 1967   +269   1698  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Spånga 1 Sundby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 2 0,15% +2 +0,15    
  Direktdemokraterna 1 0,08% +1 +0,08    
SVP Svenskarnas parti 1 0,08% +1 +0,08    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,23% +2 +0,15 1 0,08%
  Totalt övriga partier 7 0,53% +6 +0,45 1 0,08%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Spånga 1 Sundby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se