2014-09-24 16:20:30

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Röster - Spånga 5 Solhem V

38,28%
4,34%
11,84%
6,79%
18,00%
4,58%
9,94%
3,87%
1,26%
1,10%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 90,80%
+2,66
2010: 88,14%

Röstfördelning - valdistrikt Spånga 5 Solhem V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 485 38,28% -67 -8,19 552 46,46%
C Centerpartiet 55 4,34% +12 +0,72 43 3,62%
FP Folkpartiet liberalerna 150 11,84% -56 -5,50 206 17,34%
KD Kristdemokraterna 86 6,79% +10 +0,39 76 6,40%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 228 18,00% +60 +3,85 168 14,14%
V Vänsterpartiet 58 4,58% +27 +1,97 31 2,61%
MP Miljöpartiet de gröna 126 9,94% +48 +3,38 78 6,57%
SD Sverigedemokraterna 49 3,87% +24 +1,76 25 2,10%
FI Feministiskt initiativ 16 1,26% +11 +0,84 5 0,42%
ÖVR Övriga partier 14 1,10% +10 +0,77 4 0,34%
  Giltiga röster 1267 100,00% +79   1188 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,47% -10 -0,86 16 1,33%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1273 90,80% +69 +2,66 1204 88,14%
  Antal röstberättigade 1402   +36   1366  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Spånga 5 Solhem V

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
DjuP Djurens parti 4 0,32% +4 +0,32    
PP Piratpartiet 4 0,32% +4 +0,32    
  Direktdemokraterna 2 0,16% +2 +0,16    
KrVP Kristna Värdepartiet 2 0,16% +2 +0,16    
SVP Svenskarnas parti 1 0,08% +1 +0,08    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,08% -3 -0,17 4 0,33%
  Totalt övriga partier 14 1,10% +10 +0,77 4 0,34%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Spånga 5 Solhem V

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se