2014-09-25 09:52:08

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Röster - Myrtorp

16,19%
2,20%
4,74%
3,41%
36,45%
8,37%
6,72%
18,94%
0,55%
2,09%
0,33%
M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR
Valdeltagande
2014: 77,25%
+4,15
2010: 73,10%

Röstfördelning - valdistrikt Myrtorp

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 147 16,19% -7 -1,76 154 17,95%
C Centerpartiet 20 2,20% -6 -0,83 26 3,03%
FP Folkpartiet liberalerna 43 4,74% -8 -1,21 51 5,94%
KD Kristdemokraterna 31 3,41% -2 -0,43 33 3,85%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 331 36,45% -19 -4,34 350 40,79%
V Vänsterpartiet 76 8,37% +8 +0,44 68 7,93%
MP Miljöpartiet de gröna 61 6,72% -15 -2,14 76 8,86%
SD Sverigedemokraterna 172 18,94% +78 +7,99 94 10,96%
FI Feministiskt initiativ 5 0,55% +5 +0,55    
VåfP Vård för pengarna 19 2,09% +19 +2,09    
ÖVR Övriga partier 3 0,33% -3 -0,37 6 0,70%
  Giltiga röster 908 100,00% +50   858 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,30% -4 -0,52 16 1,83%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,11 1 0,11%
VDT Valdeltagande 920 77,25% +45 +4,15 875 73,10%
  Antal röstberättigade 1191   -6   1197  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Myrtorp

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 1 0,11% +1 +0,11    
sjuk Sjukvårdspartiet     -5   5 0,58%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,22% +1 +0,10 1 0,12%
  Totalt övriga partier 3 0,33% -3 -0,37 6 0,70%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Myrtorp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se