2014-09-24 17:05:40

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Röster - Stenby

17,29%
2,28%
4,29%
3,75%
41,82%
7,51%
5,90%
13,27%
0,00%
3,49%
0,40%
M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,02%
+2,51
2010: 79,52%

Röstfördelning - valdistrikt Stenby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 129 17,29% +8 -0,58 121 17,87%
C Centerpartiet 17 2,28% -4 -0,82 21 3,10%
FP Folkpartiet liberalerna 32 4,29% -15 -2,65 47 6,94%
KD Kristdemokraterna 28 3,75% -3 -0,83 31 4,58%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 312 41,82% +16 -1,90 296 43,72%
V Vänsterpartiet 56 7,51% +1 -0,62 55 8,12%
MP Miljöpartiet de gröna 44 5,90% -11 -2,23 55 8,12%
SD Sverigedemokraterna 99 13,27% +50 +6,03 49 7,24%
FI Feministiskt initiativ            
VåfP Vård för pengarna 26 3,49% +26 +3,49    
ÖVR Övriga partier 3 0,40% +1 +0,11 2 0,30%
  Giltiga röster 746 100,00% +69   677 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 2,10% +3 +0,22 13 1,88%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,14 1 0,14%
VDT Valdeltagande 762 82,02% +71 +2,51 691 79,52%
  Antal röstberättigade 929   +60   869  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Stenby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 2 0,27% +2 +0,27    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,13% -1 -0,16 2 0,30%
  Totalt övriga partier 3 0,40% +1 +0,11 2 0,30%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Stenby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se