2014-09-24 13:41:16

Val till landstingsfullmäktige i Södermanlands län - Röster - Näshulta

20,89%
14,87%
3,16%
4,11%
22,94%
4,91%
4,59%
17,88%
0,00%
6,33%
0,32%
M C FP KD S V MP SD FI VåfP ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,43%
+1,14
2010: 86,29%

Röstfördelning - valdistrikt Näshulta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 132 20,89% +4 -0,10 128 20,98%
C Centerpartiet 94 14,87% -27 -4,96 121 19,84%
FP Folkpartiet liberalerna 20 3,16% -13 -2,25 33 5,41%
KD Kristdemokraterna 26 4,11% -12 -2,12 38 6,23%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 145 22,94% -2 -1,16 147 24,10%
V Vänsterpartiet 31 4,91% +4 +0,48 27 4,43%
MP Miljöpartiet de gröna 29 4,59% -18 -3,12 47 7,70%
SD Sverigedemokraterna 113 17,88% +45 +6,73 68 11,15%
FI Feministiskt initiativ            
VåfP Vård för pengarna 40 6,33% +40 +6,33    
ÖVR Övriga partier 2 0,32% +1 +0,15 1 0,16%
  Giltiga röster 632 100,00% +22   610 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 8 1,25% -5 -0,84 13 2,09%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 640 87,43% +17 +1,14 623 86,29%
  Antal röstberättigade 732   +10   722  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Näshulta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
sjuk Sjukvårdspartiet     -1   1 0,16%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,32% +2 +0,32    
  Totalt övriga partier 2 0,32% +1 +0,15 1 0,16%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Näshulta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se