2014-09-22 15:48:53

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Möllebacken m.fl.

20,17%
4,34%
7,49%
4,60%
36,68%
7,57%
6,47%
11,66%
0,26%
0,77%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,51%
+2,38
2010: 81,13%

Röstfördelning - valdistrikt Möllebacken m.fl.

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 237 20,17% -70 -7,46 307 27,63%
C Centerpartiet 51 4,34% +15 +1,10 36 3,24%
FP Folkpartiet liberalerna 88 7,49% -28 -2,95 116 10,44%
KD Kristdemokraterna 54 4,60% +12 +0,82 42 3,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 431 36,68% +58 +3,11 373 33,57%
V Vänsterpartiet 89 7,57% +30 +2,26 59 5,31%
MP Miljöpartiet de gröna 76 6,47% +13 +0,80 63 5,67%
SD Sverigedemokraterna 137 11,66% +35 +2,48 102 9,18%
FI Feministiskt initiativ 3 0,26% +3 +0,26    
ÖVR Övriga partier 9 0,77% -4 -0,40 13 1,17%
  Giltiga röster 1175 100,00% +64   1111 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 20 1,67% -4 -0,44 24 2,11%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1195 83,51% +60 +2,38 1135 81,13%
  Antal röstberättigade 1431   +32   1399  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Möllebacken m.fl.

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 6 0,51% +6 +0,51    
Blp Blekingepartiet 1 0,09% +1 +0,09    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,17% -11 -0,10 13 1,17%
  Totalt övriga partier 9 0,77% -4 -0,40 13 1,17%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Möllebacken m.fl.

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se