2014-09-22 14:22:19

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Pantarholmen

18,69%
3,96%
5,77%
4,31%
44,19%
5,51%
5,17%
10,85%
0,17%
1,38%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 77,55%
-0,60
2010: 78,15%

Röstfördelning - valdistrikt Pantarholmen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 217 18,69% -83 -8,14 300 26,83%
C Centerpartiet 46 3,96% +8 +0,56 38 3,40%
FP Folkpartiet liberalerna 67 5,77% -14 -1,47 81 7,25%
KD Kristdemokraterna 50 4,31% +13 +1,00 37 3,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 513 44,19% +65 +4,11 448 40,07%
V Vänsterpartiet 64 5,51% +24 +1,93 40 3,58%
MP Miljöpartiet de gröna 60 5,17% -9 -1,00 69 6,17%
SD Sverigedemokraterna 126 10,85% +23 +1,64 103 9,21%
FI Feministiskt initiativ 2 0,17% +2 +0,17    
ÖVR Övriga partier 16 1,38% +14 +1,20 2 0,18%
  Giltiga röster 1161 100,00% +43   1118 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 17 1,44% +2 +0,12 15 1,32%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1178 77,55% +44 -0,60 1134 78,15%
  Antal röstberättigade 1519   +68   1451  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Pantarholmen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 9 0,78% +9 +0,78    
SVP Svenskarnas parti 5 0,43% +5 +0,43    
Blp Blekingepartiet 1 0,09% +1 +0,09    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,09% -1   2 0,18%
  Totalt övriga partier 16 1,38% +14 +1,20 2 0,18%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Pantarholmen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se