2014-09-22 15:50:02

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Hästö

29,29%
3,57%
10,51%
6,12%
28,27%
5,10%
7,76%
8,88%
0,20%
0,31%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 90,22%
-0,05
2010: 90,26%

Röstfördelning - valdistrikt Hästö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 287 29,29% -125 -11,55 412 40,83%
C Centerpartiet 35 3,57% -6 -0,49 41 4,06%
FP Folkpartiet liberalerna 103 10,51% -18 -1,48 121 11,99%
KD Kristdemokraterna 60 6,12% +17 +1,86 43 4,26%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 277 28,27% +57 +6,46 220 21,80%
V Vänsterpartiet 50 5,10%   +0,15 50 4,96%
MP Miljöpartiet de gröna 76 7,76% +17 +1,91 59 5,85%
SD Sverigedemokraterna 87 8,88% +29 +3,13 58 5,75%
FI Feministiskt initiativ 2 0,20% +2 +0,20    
ÖVR Övriga partier 3 0,31% -2 -0,19 5 0,50%
  Giltiga röster 980 100,00% -29   1009 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,61% -3 -0,24 19 1,85%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,10 1 0,10%
VDT Valdeltagande 996 90,22% -33 -0,05 1029 90,26%
  Antal röstberättigade 1104   -36   1140  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Hästö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SVP Svenskarnas parti 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,20% -3 +0,20 5 0,50%
  Totalt övriga partier 3 0,31% -2 -0,19 5 0,50%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Hästö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se