2014-09-22 14:00:01

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Mariedal-Backabo

17,31%
4,45%
6,72%
6,05%
43,05%
4,64%
4,07%
12,20%
0,19%
1,32%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 79,70%
-3,11
2010: 82,81%

Röstfördelning - valdistrikt Mariedal-Backabo

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 183 17,31% -93 -8,41 276 25,72%
C Centerpartiet 47 4,45% +17 +1,65 30 2,80%
FP Folkpartiet liberalerna 71 6,72% -26 -2,32 97 9,04%
KD Kristdemokraterna 64 6,05% +12 +1,21 52 4,85%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 455 43,05% +12 +1,76 443 41,29%
V Vänsterpartiet 49 4,64% +14 +1,37 35 3,26%
MP Miljöpartiet de gröna 43 4,07% -16 -1,43 59 5,50%
SD Sverigedemokraterna 129 12,20% +53 +5,12 76 7,08%
FI Feministiskt initiativ 2 0,19% +2 +0,19    
ÖVR Övriga partier 14 1,32% +9 +0,86 5 0,47%
  Giltiga röster 1057 100,00% -16   1073 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 1,40% -1 -0,07 16 1,47%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1072 79,70% -17 -3,11 1089 82,81%
  Antal röstberättigade 1345   +30   1315  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Mariedal-Backabo

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 12 1,14% +12 +1,14    
SVP Svenskarnas parti 1 0,09% +1 +0,09    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,09% -4 +0,09 5 0,47%
  Totalt övriga partier 14 1,32% +9 +0,86 5 0,47%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Mariedal-Backabo

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se