2014-09-22 11:36:12

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Torskors-Hässlegården

23,14%
3,93%
8,20%
4,98%
42,43%
3,86%
5,75%
6,52%
0,07%
1,12%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 92,53%
-0,06
2010: 92,59%

Röstfördelning - valdistrikt Torskors-Hässlegården

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 330 23,14% -68 -6,47 398 29,61%
C Centerpartiet 56 3,93% +8 +0,36 48 3,57%
FP Folkpartiet liberalerna 117 8,20% +9 +0,17 108 8,04%
KD Kristdemokraterna 71 4,98% +20 +1,18 51 3,79%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 605 42,43% +46 +0,83 559 41,59%
V Vänsterpartiet 55 3,86% +16 +0,96 39 2,90%
MP Miljöpartiet de gröna 82 5,75% +20 +1,14 62 4,61%
SD Sverigedemokraterna 93 6,52% +25 +1,46 68 5,06%
FI Feministiskt initiativ 1 0,07% +1 +0,07    
ÖVR Övriga partier 16 1,12% +5 +0,30 11 0,82%
  Giltiga röster 1426 100,00% +82   1344 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 23 1,59% -7 -0,60 30 2,18%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1449 92,53% +75 -0,06 1374 92,59%
  Antal röstberättigade 1566   +82   1484  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Torskors-Hässlegården

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 12 0,84% +12 +0,84    
SVP Svenskarnas parti 2 0,14% +2 +0,14    
Blp Blekingepartiet 1 0,07% +1 +0,07    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,07% -10 +0,07 11 0,82%
  Totalt övriga partier 16 1,12% +5 +0,30 11 0,82%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Torskors-Hässlegården

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se