2014-09-22 09:03:47

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Jämjö S

15,81%
7,39%
3,41%
4,26%
49,05%
3,79%
2,65%
13,16%
0,00%
0,47%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,33%
+0,81
2010: 85,52%

Röstfördelning - valdistrikt Jämjö S

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 167 15,81% -51 -5,09 218 20,90%
C Centerpartiet 78 7,39% -14 -1,43 92 8,82%
FP Folkpartiet liberalerna 36 3,41% -30 -2,92 66 6,33%
KD Kristdemokraterna 45 4,26%   -0,05 45 4,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 518 49,05% +54 +4,57 464 44,49%
V Vänsterpartiet 40 3,79% +3 +0,24 37 3,55%
MP Miljöpartiet de gröna 28 2,65% -3 -0,32 31 2,97%
SD Sverigedemokraterna 139 13,16% +50 +4,63 89 8,53%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 5 0,47% +4 +0,38 1 0,10%
  Giltiga röster 1056 100,00% +13   1043 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 1,03% -8 -0,76 19 1,79%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1067 86,33% +4 +0,81 1063 85,52%
  Antal röstberättigade 1236   -7   1243  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Jämjö S

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 3 0,28% +3 +0,28    
Blp Blekingepartiet 1 0,09% +1 +0,09    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,09%   +0,09 1 0,10%
  Totalt övriga partier 5 0,47% +4 +0,38 1 0,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Jämjö S

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se