2014-09-22 09:13:08

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Torhamn

15,47%
13,54%
3,36%
6,34%
35,54%
4,71%
3,46%
16,23%
0,19%
1,15%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,88%
+2,50
2010: 84,37%

Röstfördelning - valdistrikt Torhamn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 161 15,47% -61 -5,50 222 20,96%
C Centerpartiet 141 13,54% -21 -1,75 162 15,30%
FP Folkpartiet liberalerna 35 3,36% -26 -2,40 61 5,76%
KD Kristdemokraterna 66 6,34% +5 +0,58 61 5,76%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 370 35,54% +11 +1,64 359 33,90%
V Vänsterpartiet 49 4,71% +4 +0,46 45 4,25%
MP Miljöpartiet de gröna 36 3,46% +6 +0,63 30 2,83%
SD Sverigedemokraterna 169 16,23% +54 +5,38 115 10,86%
FI Feministiskt initiativ 2 0,19% +2 +0,19    
ÖVR Övriga partier 12 1,15% +8 +0,78 4 0,38%
  Giltiga röster 1041 100,00% -18   1059 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 5 0,48% -4 -0,36 9 0,84%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1046 86,88% -23 +2,50 1069 84,37%
  Antal röstberättigade 1204   -63   1267  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Torhamn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 9 0,86% +9 +0,86    
Blp Blekingepartiet 1 0,10% +1 +0,10    
SVP Svenskarnas parti 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,10% -3 -0,19 4 0,37%
  Totalt övriga partier 12 1,15% +8 +0,78 4 0,38%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Torhamn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se