2014-09-22 10:02:12

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Sturkö

15,39%
4,96%
5,97%
3,70%
44,15%
3,87%
3,78%
17,07%
0,00%
1,09%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,28%
+1,63
2010: 87,66%

Röstfördelning - valdistrikt Sturkö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 183 15,39% -73 -6,72 256 22,11%
C Centerpartiet 59 4,96% -6 -0,65 65 5,61%
FP Folkpartiet liberalerna 71 5,97% +8 +0,53 63 5,44%
KD Kristdemokraterna 44 3,70% -5 -0,53 49 4,23%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 525 44,15% +34 +1,75 491 42,40%
V Vänsterpartiet 46 3,87% +9 +0,67 37 3,20%
MP Miljöpartiet de gröna 45 3,78% +8 +0,59 37 3,20%
SD Sverigedemokraterna 203 17,07% +45 +3,43 158 13,64%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 13 1,09% +11 +0,92 2 0,17%
  Giltiga röster 1189 100,00% +31   1158 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 19 1,57% -2 -0,21 21 1,78%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1208 89,28% +29 +1,63 1179 87,66%
  Antal röstberättigade 1353   +8   1345  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Sturkö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 8 0,67% +8 +0,67    
Blp Blekingepartiet 1 0,08% +1 +0,08    
SoL SoL-partiet 1 0,08% +1 +0,08    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,25% +1 +0,17 2 0,18%
  Totalt övriga partier 13 1,09% +11 +0,92 2 0,17%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Sturkö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 2
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se