2014-09-22 12:05:37

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Rödeby S

16,95%
3,60%
4,88%
3,77%
46,49%
3,25%
4,45%
14,21%
0,09%
2,31%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,26%
-0,29
2010: 87,56%

Röstfördelning - valdistrikt Rödeby S

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 198 16,95% -59 -5,30 257 22,25%
C Centerpartiet 42 3,60% -16 -1,43 58 5,02%
FP Folkpartiet liberalerna 57 4,88% -26 -2,31 83 7,19%
KD Kristdemokraterna 44 3,77% +14 +1,17 30 2,60%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 543 46,49% +59 +4,58 484 41,90%
V Vänsterpartiet 38 3,25% -9 -0,82 47 4,07%
MP Miljöpartiet de gröna 52 4,45% -8 -0,74 60 5,19%
SD Sverigedemokraterna 166 14,21% +36 +2,96 130 11,26%
FI Feministiskt initiativ 1 0,09% +1 +0,09    
ÖVR Övriga partier 27 2,31% +21 +1,79 6 0,52%
  Giltiga röster 1168 100,00% +13   1155 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 17 1,43% -9 -0,77 26 2,20%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,08 1 0,08%
VDT Valdeltagande 1185 87,26% +3 -0,29 1182 87,56%
  Antal röstberättigade 1358   +8   1350  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Rödeby S

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 20 1,71% +20 +1,71    
Blp Blekingepartiet 3 0,26% +3 +0,26    
SVP Svenskarnas parti 2 0,17% +2 +0,17    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,17% -4 -0,18 6 0,52%
  Totalt övriga partier 27 2,31% +21 +1,79 6 0,52%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Rödeby S

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se