2014-09-22 11:27:30

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Fridlevstad

15,35%
7,14%
4,69%
2,54%
39,30%
3,32%
3,13%
22,48%
0,00%
2,05%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,27%
+4,47
2010: 83,79%

Röstfördelning - valdistrikt Fridlevstad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 157 15,35% -45 -5,22 202 20,57%
C Centerpartiet 73 7,14% -12 -1,52 85 8,66%
FP Folkpartiet liberalerna 48 4,69% -11 -1,32 59 6,01%
KD Kristdemokraterna 26 2,54% +2 +0,10 24 2,44%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 402 39,30% +21 +0,50 381 38,80%
V Vänsterpartiet 34 3,32% +5 +0,37 29 2,95%
MP Miljöpartiet de gröna 32 3,13% -4 -0,54 36 3,67%
SD Sverigedemokraterna 230 22,48% +75 +6,70 155 15,78%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 21 2,05% +10 +0,93 11 1,12%
  Giltiga röster 1023 100,00% +41   982 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,35% -6 -0,65 20 1,99%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10%     1 0,10%
VDT Valdeltagande 1038 88,27% +35 +4,47 1003 83,79%
  Antal röstberättigade 1176   -21   1197  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Fridlevstad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Kap Karlskronapartiet 10 0,98% +10 +0,98    
Blp Blekingepartiet 6 0,59% +6 +0,59    
SVP Svenskarnas parti 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,39% -7 +0,39 11 1,12%
  Totalt övriga partier 21 2,05% +10 +0,93 11 1,12%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Fridlevstad

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 3
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se