2014-09-22 16:51:18

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Fredriksberg

21,65%
4,95%
10,54%
2,84%
33,90%
5,52%
4,87%
11,11%
0,00%
4,62%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,22%
+4,27
2010: 78,95%

Röstfördelning - valdistrikt Fredriksberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 267 21,65% -53 -5,21 320 26,87%
C Centerpartiet 61 4,95% -25 -2,27 86 7,22%
FP Folkpartiet liberalerna 130 10,54% +33 +2,40 97 8,14%
KD Kristdemokraterna 35 2,84%   -0,10 35 2,94%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 418 33,90% -10 -2,04 428 35,94%
V Vänsterpartiet 68 5,52% +2 -0,03 66 5,54%
MP Miljöpartiet de gröna 60 4,87%   -0,17 60 5,04%
SD Sverigedemokraterna 137 11,11% +54 +4,14 83 6,97%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 57 4,62% +41 +3,28 16 1,34%
  Giltiga röster 1233 100,00% +42   1191 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 22 1,75% -9 -0,78 31 2,53%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,08 1 0,08%
VDT Valdeltagande 1255 83,22% +32 +4,27 1223 78,95%
  Antal röstberättigade 1508   -41   1549  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Fredriksberg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 56 4,54% +56 +4,54    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,08% -15 -0,09 16 1,35%
  Totalt övriga partier 57 4,62% +41 +3,28 16 1,34%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Fredriksberg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se