2014-09-22 16:40:01

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Hulta

19,30%
5,00%
10,37%
1,97%
35,12%
5,36%
3,75%
10,90%
0,00%
8,22%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 91,59%
+1,55
2010: 90,04%

Röstfördelning - valdistrikt Hulta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 216 19,30% -104 -8,89 320 28,19%
C Centerpartiet 56 5,00% -29 -2,48 85 7,49%
FP Folkpartiet liberalerna 116 10,37% +23 +2,17 93 8,19%
KD Kristdemokraterna 22 1,97% -9 -0,77 31 2,73%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 393 35,12% -38 -2,85 431 37,97%
V Vänsterpartiet 60 5,36% +2 +0,25 58 5,11%
MP Miljöpartiet de gröna 42 3,75% -2 -0,12 44 3,88%
SD Sverigedemokraterna 122 10,90% +56 +5,09 66 5,81%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 92 8,22% +85 +7,60 7 0,62%
  Giltiga röster 1119 100,00% -16   1135 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,24% -17 -1,42 31 2,66%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1133 91,59% -33 +1,55 1166 90,04%
  Antal röstberättigade 1237   -58   1295  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Hulta

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 90 8,04% +90 +8,04    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,18% -5   7 0,62%
  Totalt övriga partier 92 8,22% +85 +7,60 7 0,62%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Hulta

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Direktdemokraterna 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se