2014-09-25 09:08:55

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Lugnet

18,35%
5,71%
11,21%
2,09%
29,45%
6,48%
5,27%
14,18%
0,11%
7,14%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 84,81%
+2,51
2010: 82,30%

Röstfördelning - valdistrikt Lugnet

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 167 18,35% -53 -7,20 220 25,55%
C Centerpartiet 52 5,71% -19 -2,53 71 8,25%
FP Folkpartiet liberalerna 102 11,21% +21 +1,80 81 9,41%
KD Kristdemokraterna 19 2,09% -14 -1,74 33 3,83%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 268 29,45% -15 -3,42 283 32,87%
V Vänsterpartiet 59 6,48% +3 -0,02 56 6,50%
MP Miljöpartiet de gröna 48 5,27% +5 +0,28 43 4,99%
SD Sverigedemokraterna 129 14,18% +71 +7,44 58 6,74%
FI Feministiskt initiativ 1 0,11% +1 +0,11    
ÖVR Övriga partier 65 7,14% +49 +5,28 16 1,86%
  Giltiga röster 910 100,00% +49   861 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 1,09% -15 -1,73 25 2,82%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,11% -1 -0,12 2 0,23%
VDT Valdeltagande 921 84,81% +33 +2,51 888 82,30%
  Antal röstberättigade 1086   +7   1079  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Lugnet

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 60 6,59% +60 +6,59    
SoL SoL-partiet 1 0,11% +1 +0,11    
SVP Svenskarnas parti 1 0,11% +1 +0,11    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,33% -13 +0,21 16 1,86%
  Totalt övriga partier 65 7,14% +49 +5,28 16 1,86%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Lugnet

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se