2014-09-22 17:12:04

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Espedalen

10,37%
3,70%
2,67%
2,07%
48,00%
10,07%
4,59%
14,22%
0,00%
4,30%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 66,83%
-4,94
2010: 71,77%

Röstfördelning - valdistrikt Espedalen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 70 10,37% -59 -6,95 129 17,32%
C Centerpartiet 25 3,70% +2 +0,62 23 3,09%
FP Folkpartiet liberalerna 18 2,67% -9 -0,96 27 3,62%
KD Kristdemokraterna 14 2,07% -5 -0,48 19 2,55%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 324 48,00% -29 +0,62 353 47,38%
V Vänsterpartiet 68 10,07% -1 +0,81 69 9,26%
MP Miljöpartiet de gröna 31 4,59% -8 -0,64 39 5,23%
SD Sverigedemokraterna 96 14,22% +22 +4,29 74 9,93%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 29 4,30% +17 +2,69 12 1,61%
  Giltiga röster 675 100,00% -70   745 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 6 0,88% -3 -0,31 9 1,19%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,13 1 0,13%
VDT Valdeltagande 681 66,83% -74 -4,94 755 71,77%
  Antal röstberättigade 1019   -33   1052  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Espedalen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 27 4,00% +27 +4,00    
SVP Svenskarnas parti 1 0,15% +1 +0,15    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,15% -11 -0,25 12 1,61%
  Totalt övriga partier 29 4,30% +17 +2,69 12 1,61%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Espedalen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se