2014-09-25 09:09:47

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Persborg

24,00%
4,83%
10,52%
3,56%
32,91%
6,28%
3,65%
9,33%
0,00%
4,92%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,84%
+0,64
2010: 85,20%

Röstfördelning - valdistrikt Persborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 283 24,00% -42 -5,20 325 29,20%
C Centerpartiet 57 4,83% -15 -1,63 72 6,47%
FP Folkpartiet liberalerna 124 10,52% +27 +1,80 97 8,72%
KD Kristdemokraterna 42 3,56% +15 +1,14 27 2,43%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 388 32,91% +14 -0,69 374 33,60%
V Vänsterpartiet 74 6,28% +20 +1,42 54 4,85%
MP Miljöpartiet de gröna 43 3,65% -12 -1,29 55 4,94%
SD Sverigedemokraterna 110 9,33% +32 +2,32 78 7,01%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 58 4,92% +27 +2,13 31 2,79%
  Giltiga röster 1179 100,00% +66   1113 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 15 1,26% -6 -0,60 21 1,85%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1194 85,84% +60 +0,64 1134 85,20%
  Antal röstberättigade 1391   +60   1331  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Persborg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 58 4,92% +58 +4,92    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -31 -0,18 31 2,79%
  Totalt övriga partier 58 4,92% +27 +2,13 31 2,79%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Persborg

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se