2014-09-23 11:26:12

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Varan

22,41%
6,78%
9,82%
2,35%
26,69%
7,61%
5,67%
9,13%
0,14%
9,41%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 92,91%
+4,47
2010: 88,44%

Röstfördelning - valdistrikt Varan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 162 22,41% -40 -6,91 202 29,32%
C Centerpartiet 49 6,78% -42 -6,43 91 13,21%
FP Folkpartiet liberalerna 71 9,82% +32 +4,16 39 5,66%
KD Kristdemokraterna 17 2,35% -7 -1,13 24 3,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 193 26,69% +10 +0,13 183 26,56%
V Vänsterpartiet 55 7,61% +6 +0,50 49 7,11%
MP Miljöpartiet de gröna 41 5,67% +3 +0,16 38 5,52%
SD Sverigedemokraterna 66 9,13% +13 +1,44 53 7,69%
FI Feministiskt initiativ 1 0,14% +1 +0,14    
ÖVR Övriga partier 68 9,41% +58 +7,95 10 1,45%
  Giltiga röster 723 100,00% +34   689 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 1,50% -4 -0,63 15 2,13%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 734 92,91% +30 +4,47 704 88,44%
  Antal röstberättigade 790   -6   796  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Varan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 66 9,13% +66 +9,13    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,28% -8 +0,13 10 1,46%
  Totalt övriga partier 68 9,41% +58 +7,95 10 1,45%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Varan

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se