2014-09-23 09:09:34

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Hasselstad-Eringsboda

14,19%
23,00%
3,09%
2,63%
23,34%
2,97%
2,75%
21,17%
0,00%
6,86%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,38%
+2,05
2010: 81,33%

Röstfördelning - valdistrikt Hasselstad-Eringsboda

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 124 14,19% -49 -5,52 173 19,70%
C Centerpartiet 201 23,00% -45 -5,02 246 28,02%
FP Folkpartiet liberalerna 27 3,09% +3 +0,36 24 2,73%
KD Kristdemokraterna 23 2,63% -12 -1,35 35 3,99%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 204 23,34% -14 -1,49 218 24,83%
V Vänsterpartiet 26 2,97% +4 +0,47 22 2,51%
MP Miljöpartiet de gröna 24 2,75% -11 -1,24 35 3,99%
SD Sverigedemokraterna 185 21,17% +81 +9,32 104 11,85%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 60 6,86% +39 +4,47 21 2,39%
  Giltiga röster 874 100,00% -4   878 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 9 1,02% -15 -1,64 24 2,66%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 883 83,38% -19 +2,05 902 81,33%
  Antal röstberättigade 1059   -50   1109  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Hasselstad-Eringsboda

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 54 6,18% +54 +6,18    
Kap Karlskronapartiet 1 0,11% +1 +0,11    
SVP Svenskarnas parti 1 0,11% +1 +0,11    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,46% -17 +0,23 21 2,39%
  Totalt övriga partier 60 6,86% +39 +4,47 21 2,39%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Hasselstad-Eringsboda

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 2
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se