2014-09-23 08:58:59

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Häggatorp

9,16%
4,17%
5,39%
1,32%
43,54%
6,31%
2,54%
23,30%
0,00%
4,27%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,65%
+3,88
2010: 77,78%

Röstfördelning - valdistrikt Häggatorp

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 90 9,16% -77 -8,33 167 17,49%
C Centerpartiet 41 4,17% -7 -0,86 48 5,03%
FP Folkpartiet liberalerna 53 5,39% +27 +2,67 26 2,72%
KD Kristdemokraterna 13 1,32% -4 -0,46 17 1,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 428 43,54% -17 -3,06 445 46,60%
V Vänsterpartiet 62 6,31% -7 -0,92 69 7,23%
MP Miljöpartiet de gröna 25 2,54% -4 -0,49 29 3,04%
SD Sverigedemokraterna 229 23,30% +82 +7,90 147 15,39%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 42 4,27% +35 +3,54 7 0,73%
  Giltiga röster 983 100,00% +28   955 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,40% -21 -2,15 25 2,55%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10% +1 +0,10    
VDT Valdeltagande 988 81,65% +8 +3,88 980 77,78%
  Antal röstberättigade 1210   -50   1260  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Häggatorp

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 38 3,87% +38 +3,87    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,41% -3 +0,41 7 0,73%
  Totalt övriga partier 42 4,27% +35 +3,54 7 0,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Häggatorp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Djurens parti 3
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se