2014-09-23 09:05:46

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Kalleberga

14,98%
3,91%
5,02%
1,86%
41,77%
6,60%
2,98%
19,35%
0,00%
3,53%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,08%
+2,21
2010: 82,87%

Röstfördelning - valdistrikt Kalleberga

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 161 14,98% -16 -1,75 177 16,73%
C Centerpartiet 42 3,91% -15 -1,48 57 5,39%
FP Folkpartiet liberalerna 54 5,02% +8 +0,68 46 4,35%
KD Kristdemokraterna 20 1,86% -11 -1,07 31 2,93%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 449 41,77% -35 -3,98 484 45,75%
V Vänsterpartiet 71 6,60% -2 -0,30 73 6,90%
MP Miljöpartiet de gröna 32 2,98% +4 +0,33 28 2,65%
SD Sverigedemokraterna 208 19,35% +59 +5,27 149 14,08%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 38 3,53% +25 +2,31 13 1,23%
  Giltiga röster 1075 100,00% +17   1058 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 14 1,29% -6 -0,57 20 1,85%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,09 1 0,09%
VDT Valdeltagande 1089 85,08% +10 +2,21 1079 82,87%
  Antal röstberättigade 1280   -22   1302  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Kalleberga

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 36 3,35% +36 +3,35    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,19% -11 +0,19 13 1,23%
  Totalt övriga partier 38 3,53% +25 +2,31 13 1,23%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Kalleberga

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se