2014-09-22 17:41:30

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Backaryd-Öljehult

19,68%
18,97%
2,22%
2,62%
25,23%
5,55%
4,44%
14,63%
0,00%
6,66%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 81,14%
+1,47
2010: 79,67%

Röstfördelning - valdistrikt Backaryd-Öljehult

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 195 19,68% -53 -5,58 248 25,25%
C Centerpartiet 188 18,97% -43 -4,55 231 23,52%
FP Folkpartiet liberalerna 22 2,22% +1 +0,08 21 2,14%
KD Kristdemokraterna 26 2,62% -14 -1,45 40 4,07%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 250 25,23% -25 -2,78 275 28,00%
V Vänsterpartiet 55 5,55% -8 -0,87 63 6,42%
MP Miljöpartiet de gröna 44 4,44% +17 +1,69 27 2,75%
SD Sverigedemokraterna 145 14,63% +77 +7,71 68 6,92%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 66 6,66% +57 +5,74 9 0,92%
  Giltiga röster 991 100,00% +9   982 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 20 1,98%   -0,02 20 1,99%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,10 1 0,10%
VDT Valdeltagande 1011 81,14% +8 +1,47 1003 79,67%
  Antal röstberättigade 1246   -13   1259  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Backaryd-Öljehult

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 62 6,26% +62 +6,26    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 4 0,40% -5 +0,40 9 0,92%
  Totalt övriga partier 66 6,66% +57 +5,74 9 0,92%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Backaryd-Öljehult

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Enhet 3
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se