2014-09-23 08:59:35

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Förkärla-Listerby N

24,19%
5,89%
4,84%
4,10%
33,33%
4,84%
4,52%
14,83%
0,11%
3,36%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,88%
+0,54
2010: 86,34%

Röstfördelning - valdistrikt Förkärla-Listerby N

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 230 24,19% -45 -5,42 275 29,60%
C Centerpartiet 56 5,89% -15 -1,75 71 7,64%
FP Folkpartiet liberalerna 46 4,84% -4 -0,55 50 5,38%
KD Kristdemokraterna 39 4,10% -1 -0,20 40 4,31%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 317 33,33% +21 +1,47 296 31,86%
V Vänsterpartiet 46 4,84% +3 +0,21 43 4,63%
MP Miljöpartiet de gröna 43 4,52% +2 +0,11 41 4,41%
SD Sverigedemokraterna 141 14,83% +41 +4,06 100 10,76%
FI Feministiskt initiativ 1 0,11% +1 +0,11    
ÖVR Övriga partier 32 3,36% +19 +1,97 13 1,40%
  Giltiga röster 951 100,00% +22   929 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 27 2,76% +9 +0,86 18 1,90%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,20% +1 +0,10 1 0,11%
VDT Valdeltagande 980 86,88% +32 +0,54 948 86,34%
  Antal röstberättigade 1128   +30   1098  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Förkärla-Listerby N

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 32 3,36% +32 +3,36    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -13 -0,11 13 1,40%
  Totalt övriga partier 32 3,36% +19 +1,97 13 1,40%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Förkärla-Listerby N

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se