2014-09-25 09:10:36

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Listerby S

22,70%
8,88%
5,10%
2,30%
27,96%
6,41%
3,62%
16,12%
0,00%
6,91%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,45%
+1,46
2010: 85,99%

Röstfördelning - valdistrikt Listerby S

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 138 22,70% -64 -10,04 202 32,74%
C Centerpartiet 54 8,88% +8 +1,43 46 7,46%
FP Folkpartiet liberalerna 31 5,10% -3 -0,41 34 5,51%
KD Kristdemokraterna 14 2,30% -4 -0,61 18 2,92%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 170 27,96% -9 -1,05 179 29,01%
V Vänsterpartiet 39 6,41%   +0,09 39 6,32%
MP Miljöpartiet de gröna 22 3,62% -5 -0,76 27 4,38%
SD Sverigedemokraterna 98 16,12% +41 +6,88 57 9,24%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 42 6,91% +27 +4,48 15 2,43%
  Giltiga röster 608 100,00% -9   617 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,94% -3 -0,44 15 2,37%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 620 87,45% -12 +1,46 632 85,99%
  Antal röstberättigade 709   -26   735  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Listerby S

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 39 6,41% +39 +6,41    
SVP Svenskarnas parti 1 0,16% +1 +0,16    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,33% -13 +0,33 15 2,43%
  Totalt övriga partier 42 6,91% +27 +4,48 15 2,43%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Listerby S

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se