2014-09-23 09:41:21

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Bräkne-Hoby Landsbygd

23,81%
18,41%
3,70%
2,33%
21,38%
5,82%
4,23%
11,22%
0,21%
8,89%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,06%
+2,60
2010: 83,46%

Röstfördelning - valdistrikt Bräkne-Hoby Landsbygd

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 225 23,81% -29 -3,74 254 27,55%
C Centerpartiet 174 18,41% -63 -7,29 237 25,70%
FP Folkpartiet liberalerna 35 3,70% +11 +1,10 24 2,60%
KD Kristdemokraterna 22 2,33% +3 +0,27 19 2,06%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 202 21,38% +11 +0,66 191 20,72%
V Vänsterpartiet 55 5,82%   -0,15 55 5,97%
MP Miljöpartiet de gröna 40 4,23% -9 -1,08 49 5,31%
SD Sverigedemokraterna 106 11,22% +51 +5,25 55 5,97%
FI Feministiskt initiativ 2 0,21% +2 +0,21    
ÖVR Övriga partier 84 8,89% +46 +4,77 38 4,12%
  Giltiga röster 945 100,00% +23   922 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,25% -20 -2,10 32 3,35%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 957 86,06% +3 +2,60 954 83,46%
  Antal röstberättigade 1112   -31   1143  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Bräkne-Hoby Landsbygd

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 78 8,25% +78 +8,25    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 6 0,63% -32 +0,53 38 4,12%
  Totalt övriga partier 84 8,89% +46 +4,77 38 4,12%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Bräkne-Hoby Landsbygd

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Djurens parti 3
Direktdemokraterna 2
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se