2014-09-23 13:29:13

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Bräkne-Hoby Samhälle

19,37%
10,87%
3,33%
1,75%
38,48%
5,52%
2,54%
13,41%
0,18%
4,56%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,77%
+1,06
2010: 82,71%

Röstfördelning - valdistrikt Bräkne-Hoby Samhälle

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 221 19,37% -20 -1,68 241 21,05%
C Centerpartiet 124 10,87% -32 -2,76 156 13,62%
FP Folkpartiet liberalerna 38 3,33% +25 +2,20 13 1,14%
KD Kristdemokraterna 20 1,75%   +0,01 20 1,75%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 439 38,48%   +0,13 439 38,34%
V Vänsterpartiet 63 5,52% -26 -2,25 89 7,77%
MP Miljöpartiet de gröna 29 2,54% -12 -1,04 41 3,58%
SD Sverigedemokraterna 153 13,41% +53 +4,68 100 8,73%
FI Feministiskt initiativ 2 0,18% +2 +0,18    
ÖVR Övriga partier 52 4,56% +6 +0,54 46 4,02%
  Giltiga röster 1141 100,00% -4   1145 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 31 2,65% +4 +0,34 27 2,30%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1172 83,77%   +1,06 1172 82,71%
  Antal röstberättigade 1399   -18   1417  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Bräkne-Hoby Samhälle

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 45 3,94% +45 +3,94    
SVP Svenskarnas parti 1 0,09% +1 +0,09    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 6 0,53% -40 +0,44 46 4,02%
  Totalt övriga partier 52 4,56% +6 +0,54 46 4,02%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Bräkne-Hoby Samhälle

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Djurens parti 5
Partier med färre än 2 röster 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se