2014-09-23 10:14:26

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Högadal

22,44%
2,98%
5,59%
2,70%
39,85%
5,59%
8,57%
10,80%
0,28%
1,21%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 73,13%
+0,53
2010: 72,59%

Röstfördelning - valdistrikt Högadal

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 241 22,44% +30 +1,69 211 20,75%
C Centerpartiet 32 2,98% -1 -0,27 33 3,24%
FP Folkpartiet liberalerna 60 5,59% +6 +0,28 54 5,31%
KD Kristdemokraterna 29 2,70% -3 -0,45 32 3,15%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 428 39,85% +33 +1,01 395 38,84%
V Vänsterpartiet 60 5,59% -4 -0,71 64 6,29%
MP Miljöpartiet de gröna 92 8,57% +29 +2,37 63 6,19%
SD Sverigedemokraterna 116 10,80% +47 +4,02 69 6,78%
FI Feministiskt initiativ 3 0,28% +3 +0,28    
ÖVR Övriga partier 13 1,21% -83 -8,23 96 9,44%
  Giltiga röster 1074 100,00% +57   1017 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 28 2,54% +6 +0,43 22 2,11%
OG Ogiltiga röster - övriga     -2 -0,19 2 0,19%
VDT Valdeltagande 1102 73,13% +61 +0,53 1041 72,59%
  Antal röstberättigade 1507   +73   1434  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Högadal

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 6 0,56% +6 +0,56    
SoL SoL-partiet 2 0,19% +2 +0,19    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 5 0,47% -91 +0,37 96 9,44%
  Totalt övriga partier 13 1,21% -83 -8,23 96 9,44%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Högadal

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Piratpartiet 2
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se