2014-09-23 16:03:48

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Stadsporten

21,72%
3,59%
5,78%
2,98%
36,43%
6,13%
7,53%
14,71%
0,00%
1,14%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 78,19%
+0,41
2010: 77,78%

Röstfördelning - valdistrikt Stadsporten

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 248 21,72% +4 -2,42 244 24,13%
C Centerpartiet 41 3,59% +8 +0,33 33 3,26%
FP Folkpartiet liberalerna 66 5,78% +18 +1,03 48 4,75%
KD Kristdemokraterna 34 2,98% +7 +0,31 27 2,67%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 416 36,43% +61 +1,31 355 35,11%
V Vänsterpartiet 70 6,13% +7 -0,10 63 6,23%
MP Miljöpartiet de gröna 86 7,53% +18 +0,80 68 6,73%
SD Sverigedemokraterna 168 14,71% +101 +8,08 67 6,63%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 13 1,14% -93 -9,35 106 10,48%
  Giltiga röster 1142 100,00% +131   1011 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 16 1,38% -8 -0,93 24 2,32%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,10 1 0,10%
VDT Valdeltagande 1158 78,19% +122 +0,41 1036 77,78%
  Antal röstberättigade 1481   +149   1332  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Stadsporten

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 10 0,88% +10 +0,88    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,26% -103 +0,26 106 10,48%
  Totalt övriga partier 13 1,14% -93 -9,35 106 10,48%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Stadsporten

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se