2014-09-23 10:50:08

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Torget

27,78%
2,34%
3,82%
2,60%
35,76%
6,86%
8,68%
11,55%
0,26%
0,35%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 80,40%
+1,87
2010: 78,53%

Röstfördelning - valdistrikt Torget

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 320 27,78% +26 +1,36 294 26,42%
C Centerpartiet 27 2,34% -5 -0,53 32 2,88%
FP Folkpartiet liberalerna 44 3,82% -28 -2,65 72 6,47%
KD Kristdemokraterna 30 2,60% +9 +0,72 21 1,89%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 412 35,76% +6 -0,71 406 36,48%
V Vänsterpartiet 79 6,86% -2 -0,42 81 7,28%
MP Miljöpartiet de gröna 100 8,68% +24 +1,85 76 6,83%
SD Sverigedemokraterna 133 11,55% +86 +7,32 47 4,22%
FI Feministiskt initiativ 3 0,26% +3 +0,26    
ÖVR Övriga partier 4 0,35% -80 -7,20 84 7,55%
  Giltiga röster 1152 100,00% +39   1113 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 21 1,79%   -0,06 21 1,85%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1173 80,40% +39 +1,87 1134 78,53%
  Antal röstberättigade 1459   +15   1444  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Torget

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 1 0,09% +1 +0,09    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,26% -81 +0,17 84 7,55%
  Totalt övriga partier 4 0,35% -80 -7,20 84 7,55%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Torget

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se