2014-09-23 11:16:38

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Österslätt

23,71%
2,84%
5,57%
3,34%
36,78%
7,50%
9,22%
10,13%
0,10%
0,81%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 76,21%
-0,52
2010: 76,73%

Röstfördelning - valdistrikt Österslätt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 234 23,71% -2 -0,28 236 23,98%
C Centerpartiet 28 2,84% -11 -1,13 39 3,96%
FP Folkpartiet liberalerna 55 5,57% +13 +1,30 42 4,27%
KD Kristdemokraterna 33 3,34% +7 +0,70 26 2,64%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 363 36,78% +10 +0,90 353 35,87%
V Vänsterpartiet 74 7,50% +9 +0,89 65 6,61%
MP Miljöpartiet de gröna 91 9,22% +11 +1,09 80 8,13%
SD Sverigedemokraterna 100 10,13% +37 +3,73 63 6,40%
FI Feministiskt initiativ 1 0,10% +1 +0,10    
ÖVR Övriga partier 8 0,81% -72 -7,32 80 8,13%
  Giltiga röster 987 100,00% +3   984 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 18 1,79% +3 +0,29 15 1,50%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,10% +1 +0,10    
VDT Valdeltagande 1006 76,21% +7 -0,52 999 76,73%
  Antal röstberättigade 1320   +18   1302  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Österslätt

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 4 0,41% +4 +0,41    
SVP Svenskarnas parti 1 0,10% +1 +0,10    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 3 0,30% -77 +0,20 80 8,13%
  Totalt övriga partier 8 0,81% -72 -7,32 80 8,13%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Österslätt

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 3

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se