2014-09-23 12:28:57

Val till landstingsfullmäktige i Blekinge län - Röster - Froarp

20,38%
5,92%
4,30%
2,42%
36,58%
5,45%
8,07%
16,14%
0,00%
0,74%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,59%
+2,27
2010: 85,31%

Röstfördelning - valdistrikt Froarp

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 303 20,38% +55 +3,01 248 17,37%
C Centerpartiet 88 5,92% -13 -1,15 101 7,07%
FP Folkpartiet liberalerna 64 4,30% +6 +0,24 58 4,06%
KD Kristdemokraterna 36 2,42% -17 -1,29 53 3,71%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 544 36,58% +11 -0,74 533 37,32%
V Vänsterpartiet 81 5,45% -17 -1,42 98 6,86%
MP Miljöpartiet de gröna 120 8,07% +35 +2,12 85 5,95%
SD Sverigedemokraterna 240 16,14% +129 +8,37 111 7,77%
FI Feministiskt initiativ            
ÖVR Övriga partier 11 0,74% -130 -9,13 141 9,87%
  Giltiga röster 1487 100,00% +59   1428 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 30 1,98% -6 -0,48 36 2,46%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 1517 87,59% +53 +2,27 1464 85,31%
  Antal röstberättigade 1732   +16   1716  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Froarp

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
Blp Blekingepartiet 9 0,61% +9 +0,61    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 2 0,13% -139 +0,13 141 9,87%
  Totalt övriga partier 11 0,74% -130 -9,13 141 9,87%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Froarp

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Djurens parti 2

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se