2014-09-24 13:38:16

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Röster - Grönvägen-Elisetorpsvägen 7

10,34%
1,08%
2,16%
0,60%
50,72%
6,37%
5,41%
19,47%
1,68%
2,16%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 67,57%
+0,68
2010: 66,89%

Röstfördelning - valdistrikt Grönvägen-Elisetorpsvägen 7

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 86 10,34% -29 -4,66 115 14,99%
C Centerpartiet 9 1,08% +2 +0,17 7 0,91%
FP Folkpartiet liberalerna 18 2,16% -28 -3,83 46 6,00%
KD Kristdemokraterna 5 0,60% -3 -0,44 8 1,04%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 422 50,72% +49 +2,09 373 48,63%
V Vänsterpartiet 53 6,37% +5 +0,11 48 6,26%
MP Miljöpartiet de gröna 45 5,41% +17 +1,76 28 3,65%
SD Sverigedemokraterna 162 19,47% +38 +3,30 124 16,17%
FI Feministiskt initiativ 14 1,68% +13 +1,55 1 0,13%
ÖVR Övriga partier 18 2,16% +1 -0,05 17 2,22%
  Giltiga röster 832 100,00% +65   767 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 12 1,42% -4 -0,62 16 2,04%
OG Ogiltiga röster - övriga     -1 -0,13 1 0,13%
VDT Valdeltagande 844 67,57% +60 +0,68 784 66,89%
  Antal röstberättigade 1249   +77   1172  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Grönvägen-Elisetorpsvägen 7

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SKÅ Skånepartiet 5 0,60% +5 +0,60    
  Vårdpartiet i Skåne 5 0,60% +5 +0,60    
PP Piratpartiet 3 0,36% -2 -0,29 5 0,65%
SVP Svenskarnas parti 2 0,24% +2 +0,24    
DjuP Djurens parti 1 0,12% +1 +0,12    
SPI SPI Välfärden 1 0,12% -3 -0,40 4 0,52%
SvKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,12%   -0,01 1 0,13%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014     -7 -0,13 7 0,91%
  Totalt övriga partier 18 2,16% +1 -0,05 17 2,22%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Grönvägen-Elisetorpsvägen 7

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se