2014-09-24 13:39:06

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Röster - Borgeby Ö

40,26%
4,23%
11,39%
4,70%
20,48%
1,23%
5,62%
6,70%
1,00%
4,39%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 92,85%
+1,14
2010: 91,70%

Röstfördelning - valdistrikt Borgeby Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 523 40,26% -135 -12,25 658 52,51%
C Centerpartiet 55 4,23% +7 +0,40 48 3,83%
FP Folkpartiet liberalerna 148 11,39% -17 -1,78 165 13,17%
KD Kristdemokraterna 61 4,70% +24 +1,74 37 2,95%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 266 20,48% +75 +5,23 191 15,24%
V Vänsterpartiet 16 1,23% +1 +0,03 15 1,20%
MP Miljöpartiet de gröna 73 5,62% +21 +1,47 52 4,15%
SD Sverigedemokraterna 87 6,70% +34 +2,47 53 4,23%
FI Feministiskt initiativ 13 1,00% +11 +0,84 2 0,16%
ÖVR Övriga partier 57 4,39% +25 +1,83 32 2,55%
  Giltiga röster 1299 100,00% +46   1253 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 11 0,84% -5 -0,42 16 1,26%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,08% -1 -0,08 2 0,16%
VDT Valdeltagande 1311 92,85% +40 +1,14 1271 91,70%
  Antal röstberättigade 1412   +26   1386  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Borgeby Ö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
  Vårdpartiet i Skåne 45 3,46% +45 +3,46    
DjuP Djurens parti 3 0,23% +3 +0,23    
SPI SPI Välfärden 3 0,23% -23 -1,84 26 2,08%
K Kommunistiska Partiet 2 0,15%   -0,01 2 0,16%
PP Piratpartiet 2 0,15% -1 -0,09 3 0,24%
SKÅ Skånepartiet 2 0,15% +1 +0,07 1 0,08%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 57 4,39% +25 +1,83 32 2,55%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Borgeby Ö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se