2014-09-18 19:39:23

Val till riksdagen - Röster - Österåker

37,39%
5,77%
7,58%
5,07%
20,39%
3,54%
7,76%
9,75%
2,00%
0,76%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,20%
+0,93
2010: 87,27%

Röstfördelning - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 9652 37,39% -1440 -8,08 11092 45,47%
C Centerpartiet 1489 5,77% +82   1407 5,77%
FP Folkpartiet liberalerna 1956 7,58% -276 -1,57 2232 9,15%
KD Kristdemokraterna 1308 5,07% -214 -1,17 1522 6,24%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5262 20,39% +910 +2,54 4352 17,84%
V Vänsterpartiet 914 3,54% +104 +0,22 810 3,32%
MP Miljöpartiet de gröna 2002 7,76% +169 +0,24 1833 7,51%
SD Sverigedemokraterna 2518 9,75% +1665 +6,26 853 3,50%
FI Feministiskt initiativ 517 2,00% +422 +1,61 95 0,39%
ÖVR Övriga partier 195 0,76% -2 -0,05 197 0,81%
  Giltiga röster 25813 100,00% +1420   24393 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 210 0,81% -43 -0,22 253 1,03%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,03% -2 -0,01 10 0,04%
VDT Valdeltagande 26031 88,20% +1375 +0,93 24656 87,27%
  Antal röstberättigade 29513   +1260   28253  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Österåker

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
32,14% 5,48% 6,64% 4,38% 24,57% 4,28% 8,10% 11,42% 2,00% 1,00% 1,08% 0,03% 85,73%
24,58% 4,04% 5,47% 3,57% 30,53% 4,68% 10,15% 12,77% 2,54% 1,67% 1,41% 0,08% 76,65%
33,20% 5,60% 8,71% 3,94% 21,58% 6,43% 9,96% 6,64% 2,28% 1,66% 0,62%   82,20%
19,87% 1,88% 4,71% 3,11% 39,36% 5,56% 7,91% 12,99% 2,64% 1,98% 1,48%   71,01%
29,68% 4,37% 8,20% 3,39% 27,81% 4,63% 8,11% 11,41% 1,60% 0,80% 1,15%   80,10%
38,03% 7,26% 4,84% 5,45% 20,74% 3,63% 4,24% 14,52% 0,86% 0,43% 0,69%   77,00%
36,94% 6,37% 6,29% 2,98% 20,97% 4,11% 6,85% 12,34% 2,50% 0,65% 1,43% 0,16% 82,51%
28,20% 3,83% 4,48% 4,81% 26,23% 5,68% 9,18% 13,66% 2,84% 1,09% 1,29%   77,12%
36,35% 4,02% 8,34% 4,53% 22,55% 3,91% 8,14% 10,20% 1,24% 0,72% 0,92%   89,09%
35,55% 7,54% 9,66% 6,29% 19,41% 2,84% 5,59% 10,90% 1,68% 0,53% 1,14%   82,20%
38,60% 8,88% 8,19% 5,13% 16,09% 3,26% 10,17% 6,71% 2,17% 0,79% 0,49%   87,08%
32,43% 5,93% 6,71% 5,14% 23,28% 4,53% 10,03% 9,59% 1,66% 0,70% 0,78% 0,09% 88,12%
33,24% 5,87% 4,61% 4,19% 24,30% 3,07% 8,38% 12,57% 2,23% 1,54% 1,24%    
42,11% 6,03% 8,42% 5,68% 16,63% 2,88% 7,45% 8,26% 2,01% 0,54% 0,56% 0,03% 90,56%
46,88% 4,27% 9,96% 7,18% 13,89% 1,76% 6,78% 7,79% 1,15% 0,34% 0,74%   88,51%
35,56% 3,87% 6,02% 3,58% 26,88% 4,59% 7,81% 8,24% 2,94% 0,50% 0,78%   86,05%
45,62% 6,28% 9,95% 5,24% 13,61% 2,77% 6,28% 8,45% 1,65% 0,15% 0,67%   89,91%
43,76% 6,73% 8,42% 6,44% 11,49% 2,87% 8,61% 8,42% 2,57% 0,69% 0,49%   86,38%
47,09% 6,59% 6,59% 6,14% 11,84% 2,05% 5,44% 11,96% 1,79% 0,51% 0,13%   86,85%
44,61% 8,03% 7,82% 5,29% 13,00% 2,22% 7,51% 9,09% 1,90% 0,53% 0,32% 0,11% 85,35%
36,19% 4,99% 6,98% 4,79% 21,04% 4,89% 10,37% 8,87% 1,30% 0,60% 1,47%   84,90%
30,21% 4,64% 7,00% 4,95% 28,31% 4,19% 7,76% 9,36% 2,51% 1,07% 0,61%   80,91%
38,85% 7,65% 8,60% 5,83% 19,75% 3,06% 8,24% 5,39% 1,75% 0,87% 0,44% 0,07% 87,89%
49,85% 6,56% 11,28% 7,36% 9,14% 1,78% 6,56% 5,64% 1,66% 0,18% 0,06%   90,52%
40,40% 8,88% 9,96% 4,17% 13,04% 1,27% 9,24% 7,97% 4,35% 0,72% 1,07% 0,36%  
Österåker 37,39% 5,77% 7,58% 5,07% 20,39% 3,54% 7,76% 9,75% 2,00% 0,76% 0,81% 0,03% 88,20%

Röstfördelning övriga partier - kommun Österåker

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 102 0,40% -59 -0,26 161 0,66%
ENH Enhet 29 0,11% +27 +0,10 2 0,01%
DjuP Djurens parti 13 0,05% +13 +0,05    
KrVP Kristna Värdepartiet 10 0,04% +10 +0,04    
  Direktdemokraterna 7 0,03% +7 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 6 0,02% +2 +0,01 4 0,02%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 6 0,02% +5 +0,02 1  
SVP Svenskarnas parti 6 0,02% +4 +0,02 2 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 5 0,02% +5 +0,02    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
SPI SPI Välfärden     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 10 0,04% -15 -0,06 25 0,10%
  Totalt övriga partier 195 0,76% -2 -0,05 197 0,81%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Österåker

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 4
Partier med färre än 2 röster 6

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se