2014-09-18 19:42:30

Val till riksdagen - Röster - Värmdö

37,41%
5,37%
6,24%
4,26%
20,34%
3,75%
8,30%
10,40%
3,13%
0,80%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,29%
+1,61
2010: 87,68%

Röstfördelning - kommun Värmdö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 9448 37,41% -1182 -8,50 10630 45,91%
C Centerpartiet 1356 5,37% +8 -0,45 1348 5,82%
FP Folkpartiet liberalerna 1577 6,24% -190 -1,39 1767 7,63%
KD Kristdemokraterna 1077 4,26% -176 -1,15 1253 5,41%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5136 20,34% +1051 +2,69 4085 17,64%
V Vänsterpartiet 946 3,75% +111 +0,14 835 3,61%
MP Miljöpartiet de gröna 2096 8,30% +111 -0,27 1985 8,57%
SD Sverigedemokraterna 2626 10,40% +1680 +6,31 946 4,09%
FI Feministiskt initiativ 790 3,13% +662 +2,58 128 0,55%
ÖVR Övriga partier 203 0,80% +28 +0,05 175 0,76%
  Giltiga röster 25255 100,00% +2103   23152 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 206 0,81% -31 -0,20 237 1,01%
OG Ogiltiga röster - övriga 6 0,02%     6 0,03%
VDT Valdeltagande 25467 89,29% +2072 +1,61 23395 87,68%
  Antal röstberättigade 28522   +1840   26682  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Värmdö

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
34,30% 5,06% 6,31% 3,85% 23,18% 4,38% 9,38% 9,35% 3,47% 0,73% 0,90% 0,04% 89,10%
21,06% 3,78% 4,50% 2,89% 36,17% 6,11% 9,32% 11,82% 3,22% 1,13% 1,58%   85,64%
24,80% 3,68% 4,62% 3,05% 31,77% 6,57% 11,66% 8,29% 5,01% 0,55% 1,08% 0,08% 82,04%
17,27% 3,65% 4,22% 1,34% 36,66% 8,83% 9,21% 14,30% 3,36% 1,15% 1,51%   77,57%
29,30% 5,84% 6,57% 3,13% 26,07% 5,01% 11,68% 6,99% 4,80% 0,63% 0,62%   90,61%
27,94% 3,84% 5,07% 3,84% 31,45% 4,08% 10,38% 10,13% 2,78% 0,49% 1,13% 0,16% 84,87%
46,91% 6,33% 8,35% 4,32% 11,65% 2,45% 7,91% 9,21% 2,59% 0,29% 0,71%   84,44%
32,31% 7,01% 7,36% 4,41% 22,78% 3,22% 12,47% 5,96% 3,92% 0,56% 0,76% 0,07% 89,71%
46,90% 6,20% 8,65% 6,11% 12,49% 2,97% 6,99% 6,03% 3,23% 0,44% 0,43%   91,56%
43,73% 5,90% 7,75% 5,07% 15,96% 1,94% 7,38% 8,95% 2,86% 0,46% 0,64%   89,79%
41,83% 5,02% 5,72% 3,91% 16,45% 3,91% 8,22% 11,84% 2,51% 0,60% 0,70%   86,70%
48,95% 4,92% 7,91% 4,83% 13,36% 2,11% 6,68% 8,61% 1,85% 0,79% 0,52%   92,04%
38,34% 5,04% 5,58% 3,69% 16,92% 5,04% 8,73% 10,71% 4,50% 1,44% 0,80% 0,09% 89,25%
33,53% 4,71% 7,06% 2,35% 21,47% 3,53% 10,29% 10,59% 5,29% 1,18% 1,16%    
41,09% 5,74% 6,17% 4,75% 16,97% 3,00% 7,03% 11,64% 2,72% 0,89% 0,70% 0,01% 89,52%
39,76% 3,31% 4,07% 4,22% 19,43% 3,46% 5,57% 16,72% 1,96% 1,51% 0,90%   73,63%
39,32% 3,80% 6,55% 3,93% 18,22% 2,75% 7,73% 13,50% 2,36% 1,83% 0,91%   85,56%
38,59% 4,53% 6,27% 4,44% 17,86% 3,57% 7,23% 13,33% 3,48% 0,70% 0,52%   73,50%
40,88% 5,56% 6,50% 4,19% 17,09% 3,14% 6,92% 12,89% 2,41% 0,42% 0,31%   86,61%
50,96% 5,58% 5,65% 4,43% 12,22% 2,29% 6,50% 9,79% 2,36% 0,21% 0,50%   87,38%
38,63% 6,25% 4,67% 4,67% 15,51% 4,37% 7,83% 12,65% 3,99% 1,43% 0,90%   85,57%
27,91% 2,82% 5,38% 3,71% 34,06% 3,59% 6,15% 12,55% 2,43% 1,41% 0,89%   82,51%
46,72% 6,99% 9,69% 5,52% 12,20% 1,90% 7,30% 7,30% 1,90% 0,49% 0,79% 0,06% 92,05%
36,78% 6,22% 6,01% 5,17% 19,30% 3,01% 5,59% 14,55% 2,80% 0,56% 0,76%   87,49%
42,86% 7,94% 5,44% 7,48% 14,74% 2,72% 7,82% 7,48% 2,04% 1,47% 0,45%   91,34%
41,79% 8,80% 4,74% 3,05% 13,54% 2,71% 9,64% 10,32% 4,57% 0,85% 1,01%    
Värmdö 37,41% 5,37% 6,24% 4,26% 20,34% 3,75% 8,30% 10,40% 3,13% 0,80% 0,81% 0,02% 89,29%

Röstfördelning övriga partier - kommun Värmdö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 94 0,37% -33 -0,18 127 0,55%
ENH Enhet 37 0,15% +28 +0,11 9 0,04%
DjuP Djurens parti 24 0,10% +24 +0,10    
SVP Svenskarnas parti 12 0,05% +12 +0,05    
  Direktdemokraterna 8 0,03% +8 +0,03    
KrVP Kristna Värdepartiet 5 0,02% +5 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,01%     2 0,01%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% -1 -0,01 3 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 2 0,01% +1   1  
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -7 -0,03 7 0,03%
SPI SPI Välfärden     -9 -0,04 9 0,04%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 17 0,07%     17 0,07%
  Totalt övriga partier 203 0,80% +28 +0,05 175 0,76%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Värmdö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Kalle Anka Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 15

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se