2014-09-18 19:45:39

Val till riksdagen - Röster - Järfälla

28,98%
4,01%
6,13%
5,00%
28,55%
5,90%
7,74%
10,23%
2,39%
1,07%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,53%
+0,57
2010: 84,97%

Röstfördelning - kommun Järfälla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 12229 28,98% -2250 -7,46 14479 36,44%
C Centerpartiet 1694 4,01% +30 -0,17 1664 4,19%
FP Folkpartiet liberalerna 2586 6,13% -771 -2,32 3357 8,45%
KD Kristdemokraterna 2110 5,00% -260 -0,96 2370 5,96%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 12049 28,55% +1832 +2,84 10217 25,71%
V Vänsterpartiet 2489 5,90% +393 +0,62 2096 5,27%
MP Miljöpartiet de gröna 3268 7,74% +174 -0,04 3094 7,79%
SD Sverigedemokraterna 4317 10,23% +2402 +5,41 1915 4,82%
FI Feministiskt initiativ 1007 2,39% +902 +2,12 105 0,26%
ÖVR Övriga partier 451 1,07% +13 -0,03 438 1,10%
  Giltiga röster 42200 100,00% +2465   39735 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 265 0,62% -68 -0,21 333 0,83%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,03% -2 -0,01 14 0,03%
VDT Valdeltagande 42477 85,53% +2395 +0,57 40082 84,97%
  Antal röstberättigade 49661   +2488   47173  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Järfälla

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
23,74% 3,43% 4,98% 4,48% 33,49% 7,71% 7,91% 10,40% 2,53% 1,32% 0,61% 0,04% 82,08%
14,06% 2,66% 2,56% 2,66% 47,01% 9,97% 7,12% 9,59% 2,94% 1,42% 0,75%   68,14%
10,62% 0,99% 1,23% 2,47% 49,14% 17,04% 6,42% 8,89% 1,73% 1,48%   0,74% 61,72%
10,19% 1,19% 1,53% 2,55% 53,31% 12,73% 6,45% 7,13% 3,74% 1,19% 1,01%   64,53%
18,94% 2,61% 3,56% 5,91% 36,75% 7,56% 7,65% 13,21% 2,26% 1,56% 0,69%   78,05%
16,09% 3,56% 3,03% 3,56% 37,99% 10,29% 9,63% 11,21% 3,17% 1,45% 0,39%   71,12%
20,03% 3,82% 5,14% 3,56% 35,84% 9,88% 6,72% 10,01% 3,29% 1,71% 0,26%   69,24%
11,55% 1,82% 3,88% 2,93% 46,76% 11,71% 6,49% 11,55% 2,22% 1,11% 0,78%   74,68%
18,77% 2,57% 5,31% 7,03% 38,30% 9,17% 6,68% 8,23% 2,74% 1,20% 0,43%   73,94%
23,99% 3,68% 5,60% 3,50% 34,50% 8,76% 5,25% 11,73% 1,75% 1,23% 0,69% 0,35% 80,36%
30,95% 4,84% 7,93% 6,87% 23,89% 5,61% 8,61% 8,32% 2,03% 0,97% 0,48%   86,51%
36,88% 4,80% 6,09% 4,99% 22,55% 5,44% 6,55% 9,20% 2,46% 1,04% 0,52% 0,06% 80,21%
34,42% 4,85% 9,42% 7,84% 19,31% 3,82% 9,05% 7,93% 2,24% 1,12% 0,28% 0,09% 92,92%
23,42% 3,08% 4,65% 3,38% 34,61% 6,91% 8,33% 12,09% 2,03% 1,50% 1,26%   83,17%
23,61% 4,21% 5,41% 4,03% 28,15% 7,30% 11,67% 10,82% 3,43% 1,37% 0,43%   81,93%
20,08% 2,75% 5,02% 4,00% 35,76% 7,37% 8,08% 12,08% 2,98% 1,88% 0,93%   81,71%
20,15% 3,07% 4,45% 2,67% 37,22% 7,28% 10,84% 10,28% 2,51% 1,54% 0,56%   76,02%
30,44% 3,17% 4,84% 4,59% 29,52% 4,17% 7,34% 12,09% 2,75% 1,08% 0,83%   82,53%
41,90% 4,98% 6,39% 5,38% 16,41% 4,51% 6,39% 11,70% 1,61% 0,74% 0,27%   89,87%
17,37% 3,76% 3,76% 4,20% 39,16% 9,40% 9,29% 8,30% 2,77% 1,99% 0,66% 0,11%  
33,68% 4,54% 7,16% 5,46% 24,12% 4,27% 7,60% 10,08% 2,25% 0,84% 0,63% 0,02% 88,89%
21,02% 2,80% 6,65% 4,24% 32,88% 6,56% 10,03% 11,86% 3,47% 0,48% 0,77%   80,95%
35,87% 5,27% 7,90% 6,26% 18,08% 3,99% 7,97% 9,75% 3,84% 1,07% 0,64%   89,55%
44,71% 5,08% 7,47% 4,98% 13,69% 2,49% 5,71% 12,76% 2,59% 0,52% 0,52%   88,25%
45,20% 5,24% 6,33% 6,00% 15,72% 2,95% 8,19% 8,19% 1,42% 0,76% 0,65%   89,51%
37,32% 3,53% 4,35% 5,43% 23,37% 3,44% 8,79% 10,69% 1,99% 1,09% 0,27% 0,18% 86,44%
38,89% 4,05% 8,63% 4,65% 21,10% 4,35% 6,08% 9,46% 2,48% 0,30% 0,15%   84,64%
33,39% 4,70% 7,13% 4,70% 26,09% 4,35% 7,57% 9,13% 2,09% 0,87% 0,35%   88,16%
32,25% 4,78% 7,83% 6,30% 25,58% 3,70% 7,68% 9,28% 1,67% 0,94% 0,22%   87,70%
33,05% 4,43% 6,81% 6,39% 24,96% 4,68% 5,37% 11,67% 2,21% 0,43% 0,68% 0,08% 87,76%
32,67% 4,46% 7,34% 4,37% 27,56% 3,63% 6,35% 11,22% 1,82% 0,58% 0,74%   88,80%
29,81% 4,81% 8,27% 5,77% 26,54% 4,23% 5,58% 11,54% 2,69% 0,77% 0,48%   86,79%
38,88% 6,37% 8,01% 7,34% 21,12% 2,77% 6,97% 6,82% 0,97% 0,75% 0,67%   91,00%
22,59% 1,88% 4,94% 3,84% 36,31% 6,90% 5,80% 14,90% 1,18% 1,65% 0,86%   80,02%
34,40% 5,19% 7,32% 5,95% 25,48% 3,97% 7,78% 7,63% 1,83% 0,46% 0,30%   91,13%
42,28% 4,99% 9,08% 9,38% 15,89% 2,42% 5,98% 8,02% 1,29% 0,68% 0,75%   87,63%
26,61% 3,51% 6,34% 4,30% 33,86% 5,10% 7,81% 9,63% 1,81% 1,02% 1,45%   79,22%
24,21% 3,56% 5,49% 4,07% 29,60% 5,80% 9,36% 12,00% 4,48% 1,42% 1,11%   80,29%
36,05% 5,47% 8,80% 4,18% 17,49% 5,04% 9,33% 10,73% 1,50% 1,39% 0,75%   89,94%
29,80% 6,33% 5,98% 3,91% 26,24% 4,95% 10,70% 7,48% 3,80% 0,81% 0,46%   83,14%
30,07% 4,25% 7,03% 4,74% 20,92% 5,39% 13,89% 9,48% 3,10% 1,14% 1,76% 0,16%  
Järfälla 28,98% 4,01% 6,13% 5,00% 28,55% 5,90% 7,74% 10,23% 2,39% 1,07% 0,62% 0,03% 85,53%

Röstfördelning övriga partier - kommun Järfälla

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 210 0,50% -139 -0,38 349 0,88%
KrVP Kristna Värdepartiet 50 0,12% +50 +0,12    
ENH Enhet 40 0,09% +36 +0,08 4 0,01%
DjuP Djurens parti 38 0,09% +38 +0,09    
SVP Svenskarnas parti 31 0,07% +31 +0,07    
  Direktdemokraterna 20 0,05% +20 +0,05    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 13 0,03% -4 -0,01 17 0,04%
KLP Klassiskt liberala partiet 10 0,02% +7 +0,02 3 0,01%
  Nya Partiet 6 0,01% +6 +0,01    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 4 0,01% +4 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2   +2      
RS Rättvisepartiet Socialisterna 2   -7 -0,02 9 0,02%
  Fredsdemokraterna 1   +1      
SPI SPI Välfärden 1   -35 -0,09 36 0,09%
  Sverige ut ur EU / Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 22 0,05% +2   20 0,05%
  Totalt övriga partier 451 1,07% +13 -0,03 438 1,10%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Järfälla

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 4
Sverigesmultidemokrater 3
Kommunistiska Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 13

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se