2014-09-18 22:02:13

Val till riksdagen - Röster - Huddinge

30,49%
4,24%
6,00%
4,12%
26,90%
5,36%
8,46%
10,45%
2,97%
1,02%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,49%
-0,17
2010: 83,66%

Röstfördelning - kommun Huddinge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 17455 30,49% -3314 -8,19 20769 38,68%
C Centerpartiet 2426 4,24% +64 -0,16 2362 4,40%
FP Folkpartiet liberalerna 3434 6,00% -693 -1,69 4127 7,69%
KD Kristdemokraterna 2357 4,12% -437 -1,09 2794 5,20%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 15401 26,90% +2081 +2,09 13320 24,80%
V Vänsterpartiet 3068 5,36% +198 +0,01 2870 5,34%
MP Miljöpartiet de gröna 4845 8,46% +755 +0,85 4090 7,62%
SD Sverigedemokraterna 5981 10,45% +3412 +5,66 2569 4,78%
FI Feministiskt initiativ 1703 2,97% +1447 +2,50 256 0,48%
ÖVR Övriga partier 584 1,02% +42 +0,01 542 1,01%
  Giltiga röster 57254 100,00% +3555   53699 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 426 0,74% -48 -0,14 474 0,87%
OG Ogiltiga röster - övriga 22 0,04% +2   20 0,04%
VDT Valdeltagande 57702 83,49% +3509 -0,17 54193 83,66%
  Antal röstberättigade 69110   +4335   64775  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Huddinge

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
29,85% 4,20% 5,87% 4,19% 28,71% 5,68% 8,34% 9,15% 3,03% 0,97% 0,67% 0,04% 80,73%
8,33% 1,79% 2,62% 2,86% 46,79% 12,50% 10,95% 7,14% 5,71% 1,31% 0,47% 0,24% 68,34%
34,24% 5,04% 8,40% 5,12% 18,96% 3,60% 9,36% 10,88% 3,52% 0,88% 0,95%   91,85%
32,88% 3,53% 6,78% 4,76% 25,52% 5,62% 6,34% 10,24% 3,53% 0,79% 0,64%   77,13%
38,72% 3,78% 4,74% 4,65% 20,62% 5,13% 5,52% 12,78% 2,81% 1,26% 0,29%   82,03%
9,74% 0,43% 3,01% 2,87% 60,60% 7,59% 8,45% 4,15% 1,86% 1,29% 0,14%   62,24%
13,57% 1,25% 2,81% 2,03% 43,53% 12,79% 10,14% 6,55% 5,46% 1,87% 1,23%   58,10%
9,51% 0,92% 2,30% 1,38% 53,83% 10,58% 5,52% 11,50% 3,83% 0,61% 0,76%   67,04%
42,34% 4,03% 6,45% 3,83% 22,08% 3,33% 6,05% 8,37% 2,62% 0,91% 1,09% 0,20% 81,51%
43,73% 5,24% 7,39% 4,64% 16,67% 2,58% 7,30% 9,71% 2,06% 0,69% 0,85%   84,40%
40,52% 7,50% 8,91% 4,78% 14,83% 2,99% 8,96% 8,09% 2,82% 0,60% 0,49% 0,05% 91,82%
25,12% 1,56% 5,15% 4,99% 33,70% 4,68% 7,96% 12,01% 3,28% 1,56% 0,62%   74,65%
35,08% 6,22% 9,53% 5,94% 20,58% 2,07% 8,84% 8,01% 2,76% 0,97% 0,82%   90,46%
19,63% 2,24% 2,80% 3,55% 41,87% 8,22% 6,36% 11,21% 2,99% 1,12% 0,19%   72,04%
41,69% 5,54% 8,17% 4,98% 17,28% 3,00% 8,92% 7,04% 2,35% 1,03% 0,47% 0,09% 89,25%
33,77% 7,03% 8,74% 5,85% 16,10% 3,75% 11,30% 8,48% 4,01% 0,99% 0,78% 0,07% 89,71%
37,41% 4,89% 7,33% 4,52% 22,13% 3,30% 8,31% 8,44% 3,18% 0,49% 0,97% 0,24% 79,85%
43,50% 4,68% 5,37% 4,51% 19,50% 3,03% 5,72% 10,57% 2,34% 0,78% 0,77%   82,31%
37,89% 7,82% 9,12% 6,84% 16,07% 2,39% 8,03% 8,25% 2,50% 1,09% 0,32%   92,68%
43,60% 7,11% 8,16% 5,18% 13,07% 2,89% 7,63% 9,74% 2,46% 0,18% 0,61%   89,89%
35,75% 4,60% 8,13% 4,21% 22,62% 2,55% 8,03% 11,26% 1,96% 0,88% 0,68%   89,55%
37,49% 6,52% 5,82% 4,99% 19,04% 3,76% 10,28% 8,05% 3,29% 0,76% 0,64%   87,22%
18,44% 2,44% 5,33% 1,56% 38,89% 10,67% 7,78% 9,78% 3,33% 1,78% 0,66%   62,40%
9,51% 1,44% 2,29% 2,89% 46,93% 9,15% 11,55% 11,67% 3,49% 1,08% 0,60% 0,24% 65,32%
10,53% 1,87% 3,20% 2,53% 47,20% 10,40% 7,20% 12,40% 3,47% 1,20% 0,27%   69,37%
12,40% 1,67% 2,03% 1,55% 48,63% 14,42% 8,70% 7,03% 2,50% 1,07% 0,59%   66,61%
12,38% 0,87% 1,95% 1,74% 56,35% 9,99% 8,58% 5,54% 1,41% 1,19% 0,54%   60,76%
8,21% 0,61% 0,61% 3,14% 57,04% 9,93% 6,89% 9,93% 2,33% 1,32% 0,90%   61,48%
29,16% 3,10% 5,10% 4,55% 27,94% 6,21% 9,98% 8,54% 4,10% 1,33% 1,10% 0,11%  
31,08% 4,27% 6,11% 4,05% 25,23% 5,06% 8,57% 11,64% 2,92% 1,07% 0,80% 0,03% 86,20%
36,45% 5,19% 6,11% 6,00% 22,84% 2,31% 10,15% 7,04% 3,46% 0,46% 0,91%   91,72%
37,58% 4,69% 8,13% 3,91% 19,38% 3,59% 8,91% 9,84% 2,97% 1,02% 0,70%   87,45%
33,67% 4,85% 4,72% 2,17% 16,71% 3,95% 7,91% 22,45% 2,68% 0,89% 1,38%   79,50%
23,16% 3,95% 4,52% 3,20% 29,47% 4,80% 10,55% 14,97% 3,95% 1,41% 1,12%   82,55%
17,21% 2,95% 3,69% 3,20% 37,13% 7,70% 9,34% 13,28% 4,51% 0,98% 0,97%   75,44%
35,33% 5,24% 7,55% 4,43% 22,28% 3,93% 8,49% 9,30% 2,43% 1,00% 0,50%   91,79%
25,86% 2,25% 6,76% 2,65% 31,17% 6,90% 6,37% 13,66% 3,32% 1,06% 1,56% 0,26% 79,67%
41,74% 4,32% 7,23% 5,39% 15,80% 3,05% 8,29% 10,70% 2,55% 0,92% 0,77%   89,60%
44,23% 4,38% 5,45% 6,20% 18,91% 3,31% 5,24% 10,26% 1,18% 0,85% 0,32%   83,84%
33,15% 4,20% 7,66% 4,86% 20,45% 3,64% 9,15% 13,26% 3,17% 0,47% 0,65%   88,65%
26,96% 3,76% 5,09% 4,55% 30,17% 6,35% 7,29% 12,23% 2,19% 1,41% 0,93%   81,36%
33,81% 4,97% 10,74% 5,29% 18,91% 3,37% 8,49% 9,94% 4,17% 0,32% 0,16%   92,05%
46,89% 6,93% 9,17% 5,52% 12,57% 2,35% 8,81% 5,29% 2,23% 0,24% 0,47%   90,96%
35,11% 6,59% 7,23% 4,45% 17,63% 5,00% 9,53% 10,88% 2,86% 0,71% 0,55% 0,31% 90,01%
38,96% 6,10% 8,21% 4,99% 17,98% 3,22% 8,77% 7,55% 3,44% 0,78% 0,33%   91,96%
43,22% 5,36% 7,79% 5,26% 15,89% 3,24% 7,49% 8,70% 2,73% 0,30% 0,60%   85,03%
31,88% 5,74% 6,77% 4,54% 20,65% 5,66% 10,54% 10,88% 2,40% 0,94% 0,51%   84,88%
35,71% 4,33% 9,85% 4,87% 20,45% 2,81% 7,58% 10,71% 2,81% 0,87% 0,22%   85,74%
34,69% 5,54% 6,27% 6,40% 22,51% 2,46% 8,49% 10,21% 2,46% 0,98% 1,22%   91,24%
21,25% 3,02% 4,25% 3,02% 32,66% 7,38% 9,06% 14,77% 3,13% 1,45% 0,78%   79,95%
21,19% 3,20% 2,64% 3,86% 35,50% 6,69% 7,53% 15,16% 2,92% 1,32% 1,02% 0,09% 76,71%
32,51% 5,70% 5,44% 4,40% 15,67% 4,27% 9,72% 17,49% 3,37% 1,42% 1,02% 0,13% 79,69%
13,47% 0,65% 2,69% 1,72% 47,84% 10,67% 7,22% 11,64% 2,37% 1,72% 1,38%   68,29%
18,35% 2,86% 3,85% 2,42% 40,33% 7,69% 8,90% 12,09% 2,53% 0,99% 1,62%   76,96%
22,41% 3,01% 4,21% 2,41% 34,44% 8,42% 8,27% 12,48% 2,26% 2,11% 0,45%   79,81%
18,04% 1,93% 1,40% 1,93% 48,69% 7,53% 8,23% 8,58% 1,58% 2,10% 0,17%   65,75%
24,19% 2,84% 5,68% 2,52% 33,33% 6,31% 7,99% 12,93% 2,94% 1,26% 0,63%   83,58%
30,72% 4,73% 5,77% 3,44% 23,32% 4,99% 9,90% 11,88% 3,36% 1,89% 1,19%   82,70%
31,32% 3,71% 6,73% 3,28% 25,71% 5,18% 8,46% 12,17% 2,59% 0,86% 0,85% 0,09% 83,16%
32,71% 3,10% 5,57% 2,89% 22,29% 6,91% 9,18% 10,73% 4,95% 1,65% 1,02% 0,10%  
Huddinge 30,49% 4,24% 6,00% 4,12% 26,90% 5,36% 8,46% 10,45% 2,97% 1,02% 0,74% 0,04% 83,49%

Röstfördelning övriga partier - kommun Huddinge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 264 0,46% -172 -0,35 436 0,81%
DjuP Djurens parti 65 0,11% +65 +0,11    
SVP Svenskarnas parti 50 0,09% +41 +0,07 9 0,02%
KrVP Kristna Värdepartiet 42 0,07% +42 +0,07    
ENH Enhet 36 0,06% +27 +0,05 9 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet 12 0,02% +4 +0,01 8 0,01%
  Direktdemokraterna 10 0,02% +10 +0,02    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 9 0,02% +4 +0,01 5 0,01%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 8 0,01% -1   9 0,02%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 4 0,01% -14 -0,03 18 0,03%
DPNS De Nya Svenskarna D.P.N.S 3 0,01% +3 +0,01    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 2   +2      
SPI SPI Välfärden     -3 -0,01 3 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 79 0,14% +34 +0,05 45 0,09%
  Totalt övriga partier 584 1,02% +42 +0,01 542 1,01%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Huddinge

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 44
Bajenpartiet 4
Hälsopartiet 4
Partiet de fria 4
Kalle Anka Partiet 2
Partier med färre än 2 röster 21

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se