2014-09-18 22:00:12

Val till riksdagen - Röster - Haninge

28,54%
3,51%
5,18%
3,68%
30,39%
5,09%
7,54%
12,30%
2,27%
1,49%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 83,53%
+0,51
2010: 83,03%

Röstfördelning - kommun Haninge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 13319 28,54% -2842 -8,25 16161 36,80%
C Centerpartiet 1640 3,51% -63 -0,36 1703 3,88%
FP Folkpartiet liberalerna 2417 5,18% -592 -1,67 3009 6,85%
KD Kristdemokraterna 1719 3,68% -251 -0,80 1970 4,49%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 14180 30,39% +1867 +2,35 12313 28,03%
V Vänsterpartiet 2377 5,09% +167 +0,06 2210 5,03%
MP Miljöpartiet de gröna 3520 7,54% +314 +0,24 3206 7,30%
SD Sverigedemokraterna 5741 12,30% +3217 +6,56 2524 5,75%
FI Feministiskt initiativ 1058 2,27% +930 +1,98 128 0,29%
ÖVR Övriga partier 695 1,49% -2 -0,10 697 1,59%
  Giltiga röster 46666 100,00% +2745   43921 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 464 0,98% -13 -0,09 477 1,07%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,04% +4 +0,01 15 0,03%
VDT Valdeltagande 47149 83,53% +2736 +0,51 44413 83,03%
  Antal röstberättigade 56445   +2952   53493  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Haninge

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
30,11% 3,56% 5,31% 3,93% 29,03% 4,83% 7,93% 11,53% 2,31% 1,46% 0,98% 0,03% 84,83%
43,95% 5,67% 5,54% 3,15% 14,11% 3,40% 9,32% 10,71% 2,39% 1,76% 1,12%   85,06%
40,08% 6,67% 8,23% 4,69% 17,73% 2,46% 7,15% 9,68% 2,46% 0,84% 0,89%   88,37%
30,29% 3,51% 5,71% 5,06% 29,31% 3,92% 7,35% 12,65% 1,14% 1,06% 0,33%   88,04%
45,67% 3,31% 8,74% 3,78% 16,69% 2,20% 5,98% 10,87% 1,81% 0,94% 0,47%   86,45%
31,91% 3,63% 5,74% 2,75% 27,46% 4,68% 7,27% 12,28% 2,67% 1,62% 1,35%   82,62%
33,75% 5,00% 5,36% 5,00% 22,41% 3,48% 8,57% 12,59% 3,04% 0,80% 1,32%   83,89%
34,58% 4,34% 5,94% 4,57% 24,14% 4,11% 7,08% 11,73% 2,28% 1,22% 0,45% 0,08% 86,96%
39,50% 3,84% 7,56% 4,18% 21,90% 2,82% 6,77% 10,72% 1,92% 0,79% 0,45%   89,81%
29,84% 4,88% 6,06% 5,61% 26,76% 3,80% 8,59% 11,48% 1,63% 1,36% 0,54%   91,22%
28,70% 1,85% 5,76% 3,81% 29,84% 4,73% 7,61% 13,27% 2,37% 2,06% 0,92%   84,28%
37,97% 3,99% 5,36% 6,96% 18,70% 3,31% 7,18% 13,80% 1,60% 1,14% 0,79% 0,11% 79,95%
28,28% 3,17% 4,23% 3,08% 32,60% 5,73% 6,61% 12,33% 2,03% 1,94% 1,22% 0,09% 83,33%
13,39% 1,33% 2,45% 2,56% 43,25% 8,18% 10,43% 12,88% 2,97% 2,56% 1,90% 0,10% 66,80%
21,26% 2,23% 2,73% 2,94% 40,18% 6,07% 10,22% 10,93% 2,23% 1,21% 1,50%   73,80%
46,34% 6,13% 7,42% 5,38% 14,41% 2,04% 6,99% 8,71% 1,94% 0,65% 0,64% 0,11% 89,41%
16,34% 3,43% 2,77% 2,24% 40,32% 8,43% 6,98% 15,02% 1,98% 2,50% 1,17% 0,26% 72,78%
12,08% 1,43% 1,59% 1,75% 46,90% 8,43% 11,92% 9,54% 2,70% 3,66% 1,41%   65,30%
25,47% 2,83% 3,21% 2,36% 35,19% 7,45% 9,72% 11,04% 1,70% 1,04% 1,49%   79,18%
31,68% 3,44% 5,15% 6,68% 32,63% 1,91% 7,25% 8,97% 1,91% 0,38%     80,37%
18,33% 2,32% 3,92% 3,28% 41,55% 7,53% 6,65% 12,09% 2,72% 1,60% 1,57% 0,08% 77,87%
21,30% 1,94% 3,46% 2,77% 36,79% 7,75% 7,33% 12,03% 4,01% 2,63% 0,69%   77,53%
18,14% 2,70% 3,90% 3,15% 38,98% 6,75% 9,60% 11,84% 3,00% 1,95% 0,45%   78,00%
24,48% 1,36% 5,75% 2,51% 37,55% 6,38% 6,28% 12,34% 2,51% 0,84% 1,04%   76,06%
29,24% 3,12% 5,52% 5,20% 28,20% 3,95% 10,82% 8,64% 3,23% 2,08% 1,54%    
26,87% 3,47% 5,04% 3,43% 31,83% 5,37% 7,13% 13,13% 2,22% 1,52% 0,98% 0,05% 82,20%
10,73% 0,72% 0,36% 1,25% 57,78% 9,48% 6,98% 8,05% 1,61% 3,04% 0,71%   63,54%
9,34% 0,49% 0,98% 1,15% 61,64% 6,89% 7,54% 8,03% 1,31% 2,62% 0,49% 0,16% 52,21%
11,51% 1,40% 1,56% 0,31% 54,59% 8,86% 6,22% 10,42% 2,64% 2,49% 0,77%   59,89%
11,50% 1,33% 3,83% 2,65% 48,53% 7,52% 8,70% 11,65% 1,92% 2,36% 0,88%   66,09%
48,13% 6,04% 5,51% 5,05% 14,15% 3,29% 4,74% 11,02% 1,22% 0,84% 1,21% 0,08% 86,88%
28,91% 2,73% 4,04% 4,17% 34,77% 5,47% 7,03% 9,51% 1,69% 1,69% 0,26%   85,94%
26,18% 2,24% 5,99% 2,37% 37,28% 5,99% 8,98% 7,48% 2,62% 0,87% 1,35%   80,02%
22,47% 1,40% 5,06% 2,53% 38,48% 7,87% 7,44% 11,10% 2,11% 1,54% 1,25%   79,84%
18,98% 1,76% 3,33% 2,15% 39,82% 7,05% 7,93% 14,87% 2,05% 2,05% 1,26%   74,35%
23,46% 2,60% 5,37% 4,57% 30,35% 7,16% 11,64% 9,94% 3,22% 1,70% 1,93%   79,87%
25,86% 2,44% 4,44% 2,22% 39,84% 5,44% 7,33% 9,77% 2,00% 0,67% 0,33%   83,09%
34,46% 4,73% 5,79% 3,28% 20,85% 2,90% 6,37% 17,47% 2,70% 1,45% 1,14% 0,10% 89,97%
33,82% 4,87% 4,62% 3,04% 21,41% 4,50% 7,91% 15,09% 3,16% 1,58% 0,96%   80,58%
29,02% 2,89% 6,14% 4,74% 29,02% 4,44% 7,40% 12,81% 2,37% 1,18% 0,88% 0,15% 84,99%
31,79% 3,56% 5,06% 3,23% 22,63% 4,31% 5,71% 20,15% 1,94% 1,62% 0,96%   83,07%
16,17% 1,62% 3,66% 1,87% 43,46% 7,31% 6,50% 15,19% 2,11% 2,11% 1,52%   79,06%
17,10% 3,42% 3,22% 2,62% 35,92% 6,54% 7,85% 18,91% 2,62% 1,81% 1,19% 0,10% 73,02%
36,57% 4,19% 8,45% 6,71% 21,09% 3,71% 6,64% 9,87% 1,90% 0,87% 1,25%   89,96%
26,93% 5,70% 9,45% 4,58% 24,61% 4,28% 6,83% 13,65% 2,55% 1,43% 0,89%   84,48%
25,19% 3,11% 5,44% 2,11% 31,52% 4,55% 7,44% 16,87% 2,11% 1,66% 1,10%   83,81%
33,93% 5,67% 6,51% 4,52% 20,69% 5,15% 4,83% 14,81% 2,31% 1,58% 0,52%   71,47%
34,80% 4,64% 4,97% 2,65% 23,78% 3,40% 5,97% 17,40% 1,16% 1,24% 0,58%   83,38%
33,00% 7,71% 4,35% 6,52% 26,28% 4,15% 2,37% 14,43% 0,99% 0,20% 0,20%   81,91%
25,70% 4,22% 4,52% 3,92% 31,63% 4,52% 9,84% 10,24% 4,12% 1,31% 0,79% 0,50%  
Haninge 28,54% 3,51% 5,18% 3,68% 30,39% 5,09% 7,54% 12,30% 2,27% 1,49% 0,98% 0,04% 83,53%

Röstfördelning övriga partier - kommun Haninge

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 252 0,54% -173 -0,43 425 0,97%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 131 0,28% -66 -0,17 197 0,45%
DjuP Djurens parti 79 0,17% +79 +0,17    
ENH Enhet 55 0,12% +48 +0,10 7 0,02%
SVP Svenskarnas parti 36 0,08% +25 +0,05 11 0,03%
KrVP Kristna Värdepartiet 28 0,06% +28 +0,06    
KLP Klassiskt liberala partiet 12 0,03%     12 0,03%
  Direktdemokraterna 11 0,02% +11 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 4 0,01% +1   3 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,01% +3 +0,01    
  Framstegspartiet 1   +1      
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   +1      
  Sverige ut ur EU / Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1   +1      
SPI SPI Välfärden     -5 -0,01 5 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 81 0,17% +44 +0,09 37 0,08%
  Totalt övriga partier 695 1,49% -2 -0,10 697 1,59%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Haninge

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 52
Partiet de fria 10
Putin 2
Partier med färre än 2 röster 17

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se