2014-09-19 09:14:13

Val till riksdagen - Röster - Tyresö

34,51%
4,57%
6,47%
4,59%
24,00%
4,32%
8,41%
9,60%
2,57%
0,96%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,65%
+1,55
2010: 87,10%

Röstfördelning - kommun Tyresö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 9745 34,51% -1250 -7,67 10995 42,18%
C Centerpartiet 1289 4,57% +47 -0,20 1242 4,77%
FP Folkpartiet liberalerna 1827 6,47% -373 -1,97 2200 8,44%
KD Kristdemokraterna 1296 4,59% -144 -0,93 1440 5,52%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6777 24,00% +1161 +2,45 5616 21,55%
V Vänsterpartiet 1220 4,32% +187 +0,36 1033 3,96%
MP Miljöpartiet de gröna 2376 8,41% +233 +0,19 2143 8,22%
SD Sverigedemokraterna 2710 9,60% +1645 +5,51 1065 4,09%
FI Feministiskt initiativ 725 2,57% +639 +2,24 86 0,33%
ÖVR Övriga partier 271 0,96% +27 +0,02 244 0,94%
  Giltiga röster 28236 100,00% +2172   26064 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 214 0,75%   -0,06 214 0,81%
OG Ogiltiga röster - övriga 16 0,06% +7 +0,02 9 0,03%
VDT Valdeltagande 28466 88,65% +2179 +1,55 26287 87,10%
  Antal röstberättigade 32109   +1930   30179  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Tyresö

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
34,74% 4,20% 6,86% 4,90% 23,30% 4,44% 7,83% 10,10% 2,54% 1,08% 0,82% 0,04% 87,27%
48,19% 4,82% 9,72% 7,63% 10,44% 1,69% 6,35% 8,51% 2,41% 0,24% 0,40%   88,72%
35,92% 4,10% 8,75% 5,01% 23,15% 3,01% 8,30% 8,57% 2,46% 0,73% 0,27%   87,37%
36,83% 4,67% 8,63% 5,02% 19,74% 4,49% 8,28% 9,25% 2,47% 0,62% 0,26%   83,86%
41,63% 5,62% 8,57% 5,02% 17,20% 2,74% 7,50% 8,90% 1,81% 1,00% 0,53%   87,12%
37,77% 5,99% 7,42% 5,99% 19,22% 3,33% 8,09% 8,47% 2,66% 1,05% 1,04%   87,77%
43,83% 5,07% 7,42% 5,07% 16,92% 2,50% 6,71% 9,28% 2,36% 0,86% 0,92%   89,66%
37,71% 3,67% 7,02% 6,20% 22,45% 4,08% 6,45% 10,12% 1,55% 0,73% 0,89% 0,16% 86,69%
20,56% 2,26% 3,83% 2,18% 35,80% 9,58% 7,84% 13,41% 2,70% 1,83% 0,86%   78,30%
11,43% 1,23% 2,80% 3,25% 42,60% 9,98% 8,63% 12,78% 4,37% 2,91% 1,32% 0,22% 67,51%
33,16% 4,12% 5,28% 3,91% 25,77% 3,38% 8,45% 11,72% 3,06% 1,16% 1,56% 0,10% 83,67%
24,57% 3,04% 4,60% 3,47% 32,81% 5,99% 8,68% 13,28% 2,69% 0,87% 1,03%   72,84%
34,71% 5,05% 5,96% 5,50% 21,41% 4,74% 11,01% 6,73% 3,06% 1,83% 1,21%    
34,31% 4,89% 6,12% 4,31% 24,64% 4,21% 8,94% 9,14% 2,59% 0,85% 0,69% 0,07% 89,95%
20,35% 4,51% 5,17% 3,96% 38,39% 5,06% 6,38% 13,42% 1,43% 1,32% 1,62% 0,11% 76,96%
26,89% 3,75% 4,57% 3,30% 36,40% 6,14% 6,59% 10,11% 1,87% 0,37% 0,60%   83,11%
26,87% 3,14% 5,34% 3,93% 34,33% 5,03% 7,15% 10,53% 2,44% 1,26% 0,39% 0,08% 84,37%
14,03% 1,77% 1,89% 3,18% 43,16% 8,37% 8,84% 15,09% 2,59% 1,06% 0,93% 0,12% 73,56%
38,45% 6,50% 8,21% 6,05% 20,40% 4,33% 7,94% 3,97% 3,70% 0,45% 0,71% 0,27% 90,61%
33,24% 3,49% 6,52% 6,80% 28,83% 4,22% 7,71% 6,61% 1,65% 0,92% 0,46%   90,71%
30,83% 4,84% 5,58% 4,17% 29,11% 4,62% 9,75% 7,97% 2,16% 0,97% 0,89%   90,03%
35,18% 6,30% 6,64% 3,92% 21,81% 3,75% 9,63% 9,28% 2,73% 0,77% 0,34%   88,44%
43,07% 5,96% 6,68% 3,80% 16,22% 2,94% 10,98% 7,68% 2,23% 0,43% 0,50%   88,50%
55,20% 6,33% 8,90% 4,22% 7,84% 2,11% 6,94% 5,58% 1,96% 0,90% 0,15% 0,30% 90,74%
36,82% 7,01% 9,43% 5,10% 15,67% 1,78% 13,76% 5,86% 3,57% 1,02% 0,38%   92,82%
42,16% 5,60% 6,56% 4,40% 13,68% 2,56% 10,16% 12,08% 1,76% 1,04% 0,56%   88,52%
46,17% 5,01% 5,20% 4,16% 15,33% 2,84% 7,28% 9,65% 3,60% 0,76% 1,31% 0,09% 88,38%
32,75% 4,58% 6,16% 2,99% 15,14% 5,11% 14,79% 10,39% 7,04% 1,06% 1,04% 0,35%  
Tyresö 34,51% 4,57% 6,47% 4,59% 24,00% 4,32% 8,41% 9,60% 2,57% 0,96% 0,75% 0,06% 88,65%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tyresö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 136 0,48% -67 -0,30 203 0,78%
DjuP Djurens parti 50 0,18% +50 +0,18    
ENH Enhet 23 0,08% +22 +0,08 1  
  Direktdemokraterna 14 0,05% +14 +0,05    
SVP Svenskarnas parti 12 0,04% +12 +0,04    
KLP Klassiskt liberala partiet 9 0,03% +5 +0,02 4 0,02%
KrVP Kristna Värdepartiet 5 0,02% +5 +0,02    
RS Rättvisepartiet Socialisterna 3 0,01% -1   4 0,02%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   -1   2 0,01%
SPI SPI Välfärden 1   -5 -0,02 6 0,02%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   -1   2 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 16 0,06% -5 -0,02 21 0,08%
  Totalt övriga partier 271 0,96% +27 +0,02 244 0,94%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tyresö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Liberala partiet 3
Direktdemokrati 2
Partier med färre än 2 röster 11

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se