2014-09-19 09:18:53

Val till riksdagen - Röster - Täby

45,30%
6,40%
11,29%
7,02%
12,53%
2,23%
6,14%
6,45%
1,88%
0,77%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,84%
+0,92
2010: 88,92%

Röstfördelning - kommun Täby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 19836 45,30% -1062 -5,51 20898 50,80%
C Centerpartiet 2804 6,40% -417 -1,43 3221 7,83%
FP Folkpartiet liberalerna 4944 11,29% +233 -0,16 4711 11,45%
KD Kristdemokraterna 3072 7,02% -527 -1,73 3599 8,75%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5487 12,53% +1066 +1,78 4421 10,75%
V Vänsterpartiet 976 2,23% +182 +0,30 794 1,93%
MP Miljöpartiet de gröna 2687 6,14% +546 +0,93 2141 5,20%
SD Sverigedemokraterna 2824 6,45% +1866 +4,12 958 2,33%
FI Feministiskt initiativ 823 1,88% +696 +1,57 127 0,31%
ÖVR Övriga partier 338 0,77% +72 +0,13 266 0,65%
  Giltiga röster 43791 100,00% +2655   41136 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 221 0,50% -18 -0,08 239 0,58%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,01% -1   6 0,01%
VDT Valdeltagande 44017 89,84% +2636 +0,92 41381 88,92%
  Antal röstberättigade 48994   +2459   46535  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Täby

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
45,13% 6,61% 11,78% 7,46% 12,08% 2,04% 6,24% 6,22% 1,78% 0,67% 0,45%   90,45%
47,88% 8,47% 10,50% 8,47% 8,66% 1,66% 7,37% 5,16% 1,38% 0,46% 0,18%   90,14%
43,86% 7,76% 10,61% 7,60% 11,96% 1,74% 6,97% 6,33% 2,06% 1,11% 0,63%   89,82%
53,01% 7,00% 8,96% 6,19% 9,28% 1,63% 5,37% 5,62% 2,36% 0,57% 0,08%   92,68%
42,75% 7,35% 9,66% 6,34% 16,15% 2,09% 7,14% 6,56% 1,59% 0,36% 0,79%   89,62%
54,36% 4,18% 13,08% 7,47% 8,01% 0,98% 4,98% 4,98% 1,25% 0,71% 0,09%   89,64%
46,46% 5,34% 13,06% 6,99% 10,95% 2,39% 6,99% 5,98% 1,10% 0,74% 0,55%   89,74%
44,21% 7,52% 12,27% 7,81% 11,18% 2,47% 6,73% 5,14% 1,68% 0,99% 0,49%   91,04%
45,55% 5,29% 11,72% 6,87% 13,22% 2,47% 7,22% 5,20% 2,03% 0,44% 0,18%   90,89%
46,78% 7,51% 14,10% 8,36% 9,28% 1,13% 5,39% 5,60% 1,49% 0,35% 0,35%   90,25%
51,02% 7,22% 14,37% 8,24% 6,68% 1,29% 4,84% 4,90% 1,09% 0,34% 0,20%   91,88%
46,90% 6,62% 11,37% 7,04% 11,96% 2,21% 4,66% 7,04% 1,44% 0,76% 0,42%   79,84%
35,22% 4,70% 8,91% 5,91% 22,11% 3,48% 7,21% 10,04% 1,78% 0,65% 0,88%   82,68%
47,09% 9,79% 13,37% 7,95% 7,56% 1,94% 4,07% 6,10% 1,36% 0,78% 0,39%   70,67%
45,27% 7,84% 11,56% 8,97% 10,51% 1,13% 6,22% 5,66% 2,59% 0,24% 1,04%   91,51%
42,71% 8,12% 18,47% 8,82% 8,59% 1,76% 6,24% 2,94% 1,76% 0,59% 0,12%   90,72%
48,83% 8,14% 13,32% 8,26% 7,15% 0,86% 5,55% 5,43% 2,22% 0,25% 0,12%   93,01%
37,67% 4,01% 10,16% 8,76% 20,72% 2,70% 3,60% 9,75% 1,31% 1,31% 0,49%   74,23%
33,78% 5,02% 12,18% 5,94% 20,06% 2,46% 8,70% 8,70% 1,84% 1,33% 0,31%   84,12%
42,08% 6,09% 9,99% 7,15% 13,97% 3,49% 7,88% 5,77% 2,68% 0,89% 0,49%   83,30%
45,98% 4,55% 10,15% 6,13% 11,63% 2,96% 8,46% 6,55% 2,85% 0,74% 1,04% 0,10%  
45,48% 6,17% 10,75% 6,53% 13,03% 2,44% 6,03% 6,70% 1,99% 0,88% 0,56% 0,02% 89,18%
52,38% 6,22% 10,32% 5,82% 9,26% 1,59% 4,76% 4,76% 3,31% 1,59% 0,13%   90,77%
50,38% 7,75% 10,12% 7,64% 8,40% 1,40% 7,10% 5,49% 1,40% 0,32% 0,21% 0,11% 89,96%
47,89% 7,29% 10,79% 5,50% 10,08% 1,93% 6,86% 6,93% 1,79% 0,93% 0,43%   88,25%
28,17% 3,41% 6,10% 5,24% 29,63% 4,63% 7,20% 11,59% 2,32% 1,71% 1,80%   77,89%
32,80% 4,38% 6,97% 5,36% 25,65% 4,20% 7,24% 10,55% 1,88% 0,98% 1,06%   82,49%
45,02% 7,60% 13,73% 5,90% 10,63% 1,85% 6,13% 6,86% 1,85% 0,44% 0,59%   91,29%
37,37% 4,19% 8,86% 3,47% 22,16% 5,27% 6,47% 8,98% 2,04% 1,20% 0,12% 0,12% 80,56%
32,49% 6,18% 11,22% 5,24% 21,80% 4,19% 7,97% 8,81% 1,89% 0,21% 0,93%   79,92%
39,93% 3,85% 9,62% 5,54% 17,65% 3,05% 7,58% 8,37% 2,26% 2,15% 0,79%   84,62%
52,14% 7,32% 11,61% 6,98% 8,07% 1,09% 6,39% 4,54% 1,26% 0,59% 0,59%   92,07%
30,97% 6,11% 7,48% 4,18% 24,38% 4,59% 7,64% 9,57% 3,46% 1,61% 0,80%   80,89%
51,37% 7,65% 11,86% 5,88% 7,06% 1,37% 6,86% 4,61% 2,25% 1,08% 0,39%   85,91%
38,75% 4,12% 10,13% 5,89% 20,97% 3,53% 6,83% 5,54% 3,53% 0,71% 0,47%   75,89%
49,45% 6,29% 15,23% 9,71% 5,85% 1,66% 4,75% 4,53% 2,10% 0,44% 0,11%   92,84%
48,75% 5,25% 12,30% 7,52% 9,33% 1,41% 5,25% 7,21% 2,35% 0,63% 0,85%   86,49%
58,85% 8,37% 13,30% 7,67% 2,56% 1,23% 3,26% 2,73% 1,32% 0,70% 0,26% 0,09% 89,76%
62,64% 6,37% 10,96% 6,84% 3,18% 0,84% 2,25% 6,27% 0,37% 0,28% 0,09%   89,46%
46,10% 6,51% 9,66% 7,19% 15,00% 1,99% 5,07% 6,30% 1,44% 0,75% 0,68%   84,97%
53,81% 6,41% 12,49% 12,38% 3,20% 1,22% 4,09% 4,42% 1,66% 0,33%     88,55%
45,58% 5,58% 11,17% 6,88% 9,74% 3,38% 7,66% 5,97% 2,34% 1,69% 0,64% 0,13%  
Täby 45,30% 6,40% 11,29% 7,02% 12,53% 2,23% 6,14% 6,45% 1,88% 0,77% 0,50% 0,01% 89,84%

Röstfördelning övriga partier - kommun Täby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 178 0,41% -48 -0,14 226 0,55%
DjuP Djurens parti 36 0,08% +36 +0,08    
KrVP Kristna Värdepartiet 31 0,07% +31 +0,07    
ENH Enhet 28 0,06% +27 +0,06 1  
SVP Svenskarnas parti 17 0,04% +15 +0,03 2  
KLP Klassiskt liberala partiet 16 0,04% +6 +0,01 10 0,02%
  Direktdemokraterna 7 0,02% +7 +0,02    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 5 0,01% +5 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2       2  
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 2   +2      
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 16 0,04% -8 -0,02 24 0,05%
  Totalt övriga partier 338 0,77% +72 +0,13 266 0,65%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Täby

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 16

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se