2014-09-19 10:07:57

Val till riksdagen - Röster - Danderyd

49,98%
7,13%
11,86%
10,51%
6,83%
1,35%
4,70%
5,30%
1,78%
0,57%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 90,75%
+0,24
2010: 90,51%

Röstfördelning - kommun Danderyd

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 10627 49,98% -113 -2,15 10740 52,13%
C Centerpartiet 1516 7,13% -781 -4,02 2297 11,15%
FP Folkpartiet liberalerna 2522 11,86% +447 +1,79 2075 10,07%
KD Kristdemokraterna 2234 10,51% -510 -2,81 2744 13,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1452 6,83% +257 +1,03 1195 5,80%
V Vänsterpartiet 287 1,35% +37 +0,14 250 1,21%
MP Miljöpartiet de gröna 999 4,70% +201 +0,82 798 3,87%
SD Sverigedemokraterna 1126 5,30% +779 +3,61 347 1,68%
FI Feministiskt initiativ 379 1,78% +326 +1,53 53 0,26%
ÖVR Övriga partier 122 0,57% +18 +0,07 104 0,50%
  Giltiga röster 21264 100,00% +661   20603 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 57 0,27% -11 -0,06 68 0,33%
OG Ogiltiga röster - övriga 8 0,04% +4 +0,02 4 0,02%
VDT Valdeltagande 21329 90,75% +654 +0,24 20675 90,51%
  Antal röstberättigade 23502   +660   22842  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Danderyd

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
47,83% 9,60% 14,40% 9,79% 6,37% 0,74% 5,82% 3,51% 1,48% 0,46% 0,28%   86,53%
41,79% 8,65% 10,37% 8,74% 12,01% 2,69% 6,44% 6,82% 1,63% 0,86% 0,57% 0,10% 82,91%
51,53% 7,10% 11,90% 9,28% 8,08% 0,44% 4,48% 5,46% 1,31% 0,44% 0,54%   85,12%
54,41% 7,97% 13,18% 14,24% 2,13% 0,64% 2,55% 3,72% 1,17%       86,73%
54,16% 8,13% 13,61% 8,22% 4,91% 0,66% 3,97% 4,16% 1,80% 0,38% 0,28%   89,23%
33,50% 6,13% 9,25% 5,63% 16,88% 5,63% 7,63% 9,00% 4,63% 1,75% 0,50% 0,25% 76,33%
40,69% 5,63% 11,80% 9,20% 14,39% 2,16% 5,95% 6,93% 2,27% 0,97%     83,24%
45,74% 5,83% 8,98% 9,54% 10,19% 2,78% 6,20% 7,96% 1,94% 0,83% 0,55%   82,40%
49,14% 7,24% 12,76% 10,86% 5,52% 0,95% 5,17% 5,95% 1,90% 0,52% 0,17%   88,63%
49,70% 7,23% 15,06% 11,75% 4,22% 1,41% 3,21% 5,22% 2,11% 0,10% 0,10% 0,10% 85,08%
59,14% 5,90% 9,61% 13,77% 1,74% 0,46% 3,13% 4,86% 0,93% 0,46% 0,23% 0,12% 85,42%
40,90% 6,07% 11,48% 10,55% 13,32% 1,32% 6,60% 6,33% 2,51% 0,92%     59,92%
52,60% 9,66% 11,85% 11,03% 4,19% 0,27% 4,47% 4,19% 1,37% 0,36%     88,61%
54,37% 6,36% 11,43% 10,64% 5,47% 0,50% 3,18% 6,36% 1,09% 0,60% 0,20%   82,56%
48,77% 7,12% 13,00% 13,76% 5,12% 1,42% 3,98% 4,36% 2,09% 0,38% 0,19%   86,63%
49,90% 7,76% 14,29% 11,90% 5,18% 1,35% 4,35% 3,21% 1,76% 0,31% 0,21%   86,74%
61,16% 4,29% 10,30% 14,48% 2,36% 0,21% 1,39% 4,40% 0,97% 0,43% 0,11% 0,11% 86,64%
46,05% 9,23% 11,90% 8,92% 9,54% 1,33% 5,13% 6,26% 0,92% 0,72% 0,31%   85,64%
64,62% 6,26% 8,12% 12,99% 1,39% 0,46% 1,39% 3,94% 0,70% 0,12% 0,35%   86,76%
49,39% 6,96% 14,17% 10,16% 7,86% 1,06% 4,18% 4,42% 1,72% 0,08% 0,33%   89,55%
51,90% 5,88% 10,33% 7,19% 5,49% 2,09% 7,78% 5,10% 2,94% 1,31% 0,52% 0,13%  
Danderyd 49,98% 7,13% 11,86% 10,51% 6,83% 1,35% 4,70% 5,30% 1,78% 0,57% 0,27% 0,04% 90,75%

Röstfördelning övriga partier - kommun Danderyd

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 59 0,28% -34 -0,17 93 0,45%
ENH Enhet 16 0,08% +12 +0,06 4 0,02%
DjuP Djurens parti 12 0,06% +12 +0,06    
KrVP Kristna Värdepartiet 9 0,04% +9 +0,04    
SVP Svenskarnas parti 8 0,04% +8 +0,04    
  Direktdemokraterna 6 0,03% +6 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,02% +3 +0,01 1  
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
SPI SPI Välfärden     -1   1  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 7 0,03% +3 +0,01 4 0,02%
  Totalt övriga partier 122 0,57% +18 +0,07 104 0,50%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Danderyd

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partier med färre än 2 röster 7

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se