2014-09-19 09:40:10

Val till riksdagen - Röster - Sollentuna

36,07%
5,58%
8,81%
6,42%
20,17%
4,21%
8,23%
7,13%
2,52%
0,87%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 87,66%
+0,17
2010: 87,49%

Röstfördelning - kommun Sollentuna

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 15106 36,07% -1401 -6,16 16507 42,23%
C Centerpartiet 2337 5,58% -385 -1,38 2722 6,96%
FP Folkpartiet liberalerna 3689 8,81% -142 -0,99 3831 9,80%
KD Kristdemokraterna 2687 6,42% -304 -1,24 2991 7,65%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8445 20,17% +1493 +2,38 6952 17,79%
V Vänsterpartiet 1762 4,21% +258 +0,36 1504 3,85%
MP Miljöpartiet de gröna 3448 8,23% +603 +0,95 2845 7,28%
SD Sverigedemokraterna 2984 7,13% +1749 +3,97 1235 3,16%
FI Feministiskt initiativ 1057 2,52% +924 +2,18 133 0,34%
ÖVR Övriga partier 363 0,87% -1 -0,06 364 0,93%
  Giltiga röster 41878 100,00% +2794   39084 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 284 0,67% -17 -0,09 301 0,76%
OG Ogiltiga röster - övriga 23 0,05% +8 +0,02 15 0,04%
VDT Valdeltagande 42185 87,66% +2785 +0,17 39400 87,49%
  Antal röstberättigade 48125   +3090   45035  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Sollentuna

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
35,51% 5,39% 8,27% 6,46% 20,53% 4,02% 8,19% 8,03% 2,62% 1,00% 0,82% 0,07% 88,36%
36,29% 6,10% 8,19% 7,14% 19,33% 4,29% 8,10% 8,38% 1,43% 0,76% 0,85%   87,38%
38,61% 7,51% 8,41% 8,57% 17,63% 2,04% 7,43% 6,69% 1,88% 1,22% 0,81%   91,48%
15,62% 1,89% 3,67% 3,43% 39,53% 9,70% 9,23% 12,66% 2,60% 1,66% 0,82%   77,31%
25,67% 3,93% 4,14% 4,97% 30,02% 6,83% 9,94% 10,56% 2,48% 1,45% 1,23%   75,46%
26,01% 2,96% 4,98% 5,45% 31,31% 4,83% 9,19% 11,53% 2,49% 1,25% 1,21% 1,37% 75,49%
28,06% 3,25% 6,07% 4,66% 29,36% 6,18% 7,91% 11,16% 2,06% 1,30% 0,43%   83,06%
43,49% 7,23% 11,21% 7,50% 13,65% 1,63% 5,79% 6,33% 2,44% 0,72% 0,63% 0,09% 91,46%
43,31% 6,45% 8,60% 5,57% 16,08% 3,11% 7,80% 6,29% 1,83% 0,96% 0,48% 0,08% 92,32%
40,02% 5,89% 10,17% 7,22% 17,02% 2,95% 7,51% 6,75% 1,62% 0,86% 0,85%   90,76%
30,76% 5,47% 11,43% 5,27% 21,29% 4,69% 9,57% 6,84% 3,61% 1,07% 0,97% 0,10% 85,82%
45,90% 5,39% 10,05% 9,16% 13,50% 1,85% 6,03% 5,79% 2,25% 0,08% 0,56%   90,59%
41,08% 6,01% 9,69% 6,64% 15,87% 3,05% 6,01% 8,97% 1,97% 0,72% 0,53% 0,09% 88,98%
46,38% 6,41% 9,41% 6,16% 12,57% 2,66% 8,49% 4,91% 2,58% 0,42% 0,08%   88,91%
20,72% 3,81% 3,81% 3,81% 35,83% 5,49% 10,19% 11,53% 2,91% 1,90% 1,32% 0,22% 75,52%
23,28% 3,19% 6,90% 5,60% 29,40% 6,72% 10,09% 9,66% 3,88% 1,29% 1,36%   79,95%
17,69% 2,74% 4,45% 3,54% 37,10% 9,25% 10,27% 9,93% 3,54% 1,48% 1,57%   74,73%
39,27% 7,23% 10,50% 7,08% 14,16% 3,27% 7,15% 7,38% 2,44% 1,52% 1,20% 0,08% 89,69%
40,73% 5,79% 10,51% 6,85% 14,52% 3,07% 8,62% 6,61% 2,95% 0,35% 0,47%   90,72%
40,37% 5,11% 8,00% 9,63% 15,61% 2,41% 7,13% 7,03% 3,95% 0,77% 0,57%   86,21%
53,38% 8,51% 9,32% 8,39% 7,46% 0,93% 4,66% 5,01% 1,75% 0,58% 0,23%   89,12%
30,29% 4,95% 7,48% 6,21% 23,01% 3,69% 9,71% 10,68% 2,91% 1,07% 1,06%   84,91%
32,22% 4,69% 8,62% 5,60% 16,64% 4,69% 13,92% 7,11% 5,30% 1,21% 1,49%    
36,69% 5,79% 9,39% 6,37% 19,77% 4,42% 8,29% 6,14% 2,42% 0,72% 0,51% 0,03% 86,90%
31,08% 3,53% 8,39% 5,62% 24,79% 4,10% 10,01% 8,87% 2,57% 1,05% 1,13% 0,09% 85,03%
28,76% 3,21% 6,34% 6,43% 25,54% 4,00% 9,21% 12,08% 3,04% 1,39% 0,60% 0,09% 83,08%
35,51% 7,05% 10,57% 8,28% 16,74% 3,00% 10,93% 5,29% 1,85% 0,79% 0,96%   90,45%
37,97% 6,16% 9,99% 6,41% 19,90% 3,58% 6,74% 6,58% 2,25% 0,42% 0,41%   86,33%
44,09% 5,60% 10,94% 7,87% 14,09% 2,45% 6,82% 5,60% 1,84% 0,70% 0,44%   89,13%
34,92% 5,53% 13,36% 8,40% 15,08% 4,58% 10,50% 3,82% 3,44% 0,38%     90,97%
10,50% 1,58% 1,88% 3,56% 51,19% 12,18% 11,29% 4,36% 1,88% 1,58% 0,79% 0,10% 60,01%
18,84% 2,01% 3,46% 3,01% 41,47% 11,48% 9,25% 6,69% 2,56% 1,23% 0,55%   72,45%
44,49% 6,68% 9,54% 6,59% 14,83% 2,25% 7,55% 4,86% 2,69% 0,52% 0,69%   87,69%
47,55% 8,65% 13,17% 7,81% 6,97% 1,91% 6,66% 4,98% 2,30%       86,09%
35,20% 4,78% 9,03% 6,95% 19,49% 5,32% 8,21% 6,86% 3,34% 0,81% 0,45%   84,83%
33,69% 3,91% 8,03% 5,91% 22,18% 5,70% 9,08% 7,39% 3,17% 0,95% 0,21% 0,11% 80,92%
48,93% 7,92% 12,38% 8,75% 6,77% 1,57% 6,35% 3,88% 2,89% 0,58% 0,16% 0,08% 91,56%
38,82% 7,85% 10,58% 7,34% 15,10% 5,03% 5,89% 7,25% 1,79% 0,34% 0,68%   84,47%
20,16% 2,76% 3,80% 3,34% 38,82% 10,48% 7,95% 8,06% 3,57% 1,04% 0,46% 0,11% 74,81%
38,85% 7,93% 10,02% 6,45% 15,42% 2,79% 9,58% 6,18% 2,61% 0,17% 0,35%   91,57%
48,16% 8,47% 14,27% 7,02% 7,13% 1,45% 5,69% 5,91% 1,34% 0,56% 0,22%   70,34%
49,92% 7,95% 13,99% 4,64% 10,18% 1,57% 7,37% 3,06% 0,91% 0,41% 0,41% 0,08% 92,46%
35,87% 5,52% 6,51% 5,63% 22,19% 4,86% 10,82% 4,53% 2,87% 1,21% 1,09%    
Sollentuna 36,07% 5,58% 8,81% 6,42% 20,17% 4,21% 8,23% 7,13% 2,52% 0,87% 0,67% 0,05% 87,66%

Röstfördelning övriga partier - kommun Sollentuna

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 187 0,45% -129 -0,36 316 0,81%
SVP Svenskarnas parti 29 0,07% +26 +0,06 3 0,01%
ENH Enhet 28 0,07% +26 +0,06 2 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 28 0,07% +28 +0,07    
DjuP Djurens parti 25 0,06% +25 +0,06    
  Direktdemokraterna 11 0,03% +11 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 11 0,03% +6 +0,01 5 0,01%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 11 0,03% +8 +0,02 3 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,01% +1   2 0,01%
RS Rättvisepartiet Socialisterna 1   -10 -0,03 11 0,03%
  Sverige ut ur EU / Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 1   +1      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
SPI SPI Välfärden     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 28 0,07% +9 +0,02 19 0,05%
  Totalt övriga partier 363 0,87% -1 -0,06 364 0,93%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Sollentuna

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Partiet de fria 11
Sverigesmultidemokrater 4
Liberala partiet 3
Partier med färre än 2 röster 10

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se