2014-09-19 09:42:41

Val till riksdagen - Röster - Nacka

37,12%
6,31%
8,53%
5,24%
17,73%
4,25%
9,57%
6,51%
3,90%
0,82%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,68%
+0,66
2010: 88,02%

Röstfördelning - kommun Nacka

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 21946 37,12% -2207 -6,85 24153 43,97%
C Centerpartiet 3732 6,31% -308 -1,04 4040 7,35%
FP Folkpartiet liberalerna 5044 8,53% +94 -0,48 4950 9,01%
KD Kristdemokraterna 3100 5,24% -699 -1,67 3799 6,92%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10479 17,73% +1682 +1,71 8797 16,01%
V Vänsterpartiet 2514 4,25% +307 +0,23 2207 4,02%
MP Miljöpartiet de gröna 5657 9,57% +892 +0,89 4765 8,67%
SD Sverigedemokraterna 3849 6,51% +2339 +3,76 1510 2,75%
FI Feministiskt initiativ 2307 3,90% +2011 +3,36 296 0,54%
ÖVR Övriga partier 486 0,82% +73 +0,07 413 0,75%
  Giltiga röster 59114 100,00% +4184   54930 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 373 0,63% -14 -0,07 387 0,70%
OG Ogiltiga röster - övriga 28 0,05% +12 +0,02 16 0,03%
VDT Valdeltagande 59515 88,68% +4182 +0,66 55333 88,02%
  Antal röstberättigade 67112   +4251   62861  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Nacka

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
33,82% 6,52% 8,95% 5,22% 18,25% 4,60% 10,84% 6,28% 4,65% 0,87% 0,62% 0,05% 89,78%
26,57% 5,79% 7,50% 5,29% 21,86% 6,14% 12,71% 7,64% 4,86% 1,64%     87,39%
37,55% 5,58% 10,53% 8,64% 15,16% 4,08% 7,54% 5,73% 4,71% 0,47% 0,47%   87,84%
37,15% 7,03% 7,29% 4,81% 16,98% 3,77% 10,47% 6,44% 5,07% 0,98% 0,39%   83,41%
42,40% 7,72% 12,81% 5,33% 8,51% 2,31% 10,18% 5,09% 4,85% 0,80% 0,47% 0,08% 88,58%
36,68% 7,48% 7,75% 6,00% 16,45% 4,11% 11,60% 5,06% 4,38% 0,47% 0,67% 0,07% 88,88%
25,25% 5,12% 7,50% 4,55% 22,37% 8,51% 11,26% 7,29% 7,22% 0,94% 0,72%   81,59%
29,81% 6,59% 6,46% 3,91% 25,05% 5,41% 10,24% 8,48% 2,80% 1,24% 0,65%   84,18%
21,05% 2,90% 4,94% 1,93% 29,65% 9,99% 12,24% 7,84% 8,38% 1,07% 0,43%   75,59%
30,70% 5,07% 8,54% 4,04% 25,35% 5,26% 9,11% 7,51% 3,57% 0,85% 1,02%   87,13%
36,23% 7,69% 12,32% 5,38% 14,06% 2,73% 12,66% 4,05% 4,47% 0,41% 0,33% 0,08% 90,13%
38,88% 8,85% 8,77% 6,02% 15,09% 2,45% 8,70% 6,47% 4,01% 0,74% 0,30%   91,46%
40,40% 8,26% 13,23% 7,06% 11,94% 2,19% 7,86% 3,68% 4,98% 0,40% 0,49% 0,10% 89,55%
33,20% 4,21% 7,51% 4,13% 22,13% 5,62% 9,99% 7,43% 4,21% 1,57% 0,98% 0,16% 82,55%
32,01% 6,46% 7,55% 4,36% 18,77% 5,45% 13,01% 6,85% 4,67% 0,86% 0,93%   83,94%
32,44% 7,71% 10,25% 5,16% 15,27% 5,09% 12,58% 5,38% 5,60% 0,51% 0,65% 0,07% 86,94%
42,92% 9,31% 12,89% 7,97% 8,64% 3,06% 7,38% 4,32% 2,91% 0,60% 0,15%   89,96%
32,21% 7,92% 11,30% 5,39% 12,78% 4,65% 12,78% 3,70% 8,66% 0,63% 0,63% 0,10% 90,17%
22,59% 5,89% 7,05% 3,47% 21,72% 6,56% 16,60% 7,82% 6,95% 1,35% 0,58%   86,12%
33,64% 6,08% 8,04% 5,59% 21,75% 3,01% 12,03% 6,71% 2,17% 0,98% 0,76%   89,89%
34,15% 5,69% 8,50% 4,95% 20,62% 4,80% 10,05% 6,43% 3,92% 0,89% 1,17%   85,72%
44,01% 8,45% 11,23% 6,10% 12,47% 2,01% 8,45% 4,02% 2,77% 0,49% 0,21% 0,07% 89,49%
24,81% 2,86% 5,34% 3,63% 33,59% 6,39% 8,40% 10,40% 3,44% 1,15% 1,50%   82,80%
35,45% 5,85% 10,87% 5,69% 17,14% 3,60% 10,87% 6,27% 3,43% 0,84% 0,91%   91,09%
34,54% 5,99% 6,76% 4,47% 14,08% 5,04% 15,03% 6,28% 6,85% 0,95% 0,66% 0,47%  
40,56% 6,10% 8,10% 5,27% 17,18% 3,90% 8,25% 6,75% 3,12% 0,78% 0,64% 0,05% 87,56%
36,55% 4,94% 7,78% 3,89% 19,77% 4,54% 8,10% 9,97% 3,48% 0,97% 0,96% 0,08% 83,30%
41,74% 7,57% 8,87% 5,55% 14,71% 3,17% 7,50% 6,85% 3,32% 0,72% 0,57%   85,58%
23,35% 2,81% 4,80% 2,53% 36,65% 9,14% 9,50% 6,97% 2,99% 1,27% 0,63% 0,18% 61,34%
16,24% 2,69% 4,65% 2,61% 39,76% 10,78% 9,96% 8,16% 3,76% 1,39% 0,57%   72,39%
16,15% 2,02% 3,56% 2,79% 40,00% 9,23% 12,21% 7,60% 5,38% 1,06% 0,76% 0,19% 67,87%
42,88% 9,97% 7,33% 4,74% 9,43% 3,42% 10,93% 6,79% 4,08% 0,42% 0,48%   86,91%
43,91% 6,21% 12,27% 8,31% 11,38% 2,34% 6,70% 6,21% 2,10% 0,56% 0,48% 0,08% 88,68%
33,96% 4,22% 7,39% 5,61% 24,05% 3,66% 9,83% 7,72% 2,76% 0,81% 0,97%   89,55%
50,24% 6,11% 9,27% 6,11% 11,82% 2,55% 6,85% 5,04% 1,68% 0,34% 0,47% 0,07% 91,67%
45,45% 7,56% 9,72% 4,55% 11,27% 2,31% 8,95% 5,94% 3,63% 0,62% 0,38%   91,49%
49,84% 9,27% 8,94% 4,73% 9,27% 1,64% 8,02% 4,47% 3,48% 0,33% 0,33%   91,76%
46,10% 7,86% 7,27% 4,36% 13,67% 2,38% 7,66% 7,60% 2,05% 1,06% 0,33%   91,84%
50,48% 4,91% 10,58% 9,68% 8,71% 2,49% 5,12% 5,67% 1,80% 0,55% 0,41%   89,35%
20,60% 2,11% 3,92% 1,80% 35,16% 7,91% 9,48% 12,61% 4,62% 1,80% 1,31%   76,89%
21,11% 2,35% 3,53% 1,96% 35,40% 8,79% 9,73% 10,75% 4,87% 1,49% 1,39% 0,08% 80,26%
33,72% 6,56% 8,29% 4,61% 22,41% 3,46% 11,31% 4,76% 4,03% 0,86% 0,50%   89,02%
57,41% 4,55% 10,67% 9,49% 5,41% 1,25% 4,39% 5,18% 1,25% 0,39% 0,39% 0,08% 87,02%
52,25% 7,35% 10,77% 8,51% 8,51% 1,67% 4,84% 4,09% 1,92% 0,08% 0,66%   89,07%
59,86% 7,15% 11,28% 7,93% 3,22% 0,71% 3,93% 3,48% 1,87% 0,58% 0,19%   83,65%
46,09% 8,84% 9,31% 5,53% 11,27% 1,75% 7,09% 6,75% 2,70% 0,67% 0,60%   92,61%
44,45% 10,72% 6,14% 4,40% 9,72% 2,66% 10,45% 6,60% 4,12% 0,73% 1,09% 0,09% 87,90%
42,39% 4,50% 9,28% 4,31% 12,25% 3,92% 11,48% 7,27% 3,83% 0,77% 1,04% 0,38%  
Nacka 37,12% 6,31% 8,53% 5,24% 17,73% 4,25% 9,57% 6,51% 3,90% 0,82% 0,63% 0,05% 88,68%

Röstfördelning övriga partier - kommun Nacka

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 262 0,44% -47 -0,12 309 0,56%
ENH Enhet 62 0,10% +60 +0,10 2  
DjuP Djurens parti 40 0,07% +40 +0,07    
KrVP Kristna Värdepartiet 27 0,05% +27 +0,05    
SVP Svenskarnas parti 19 0,03% +15 +0,02 4 0,01%
  Direktdemokraterna 17 0,03% +17 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 6 0,01% -5 -0,01 11 0,02%
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 5 0,01% +2   3 0,01%
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 3 0,01% +2   1  
SPI SPI Välfärden 3 0,01% -45 -0,08 48 0,09%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 2   +2      
  Nya Partiet 2   +2      
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -2   2  
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 38 0,06% +5   33 0,06%
  Totalt övriga partier 486 0,82% +73 +0,07 413 0,75%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Nacka

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Blankt 9
Partiet de fria 6
Hälsopartiet 4
Blankröstarpartiet 2
MOR 2
Sverigesmultidemokrater 2
Partier med färre än 2 röster 13

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se