2014-09-19 10:26:56

Val till riksdagen - Röster - Solna

29,91%
4,91%
8,12%
4,44%
22,55%
6,66%
10,02%
7,71%
4,65%
1,05%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,87%
+1,73
2010: 84,14%

Röstfördelning - kommun Solna

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 13986 29,91% -2352 -8,17 16338 38,07%
C Centerpartiet 2294 4,91% -181 -0,86 2475 5,77%
FP Folkpartiet liberalerna 3795 8,12% -103 -0,97 3898 9,08%
KD Kristdemokraterna 2074 4,44% -240 -0,96 2314 5,39%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 10543 22,55% +1720 +1,98 8823 20,56%
V Vänsterpartiet 3113 6,66% +513 +0,60 2600 6,06%
MP Miljöpartiet de gröna 4687 10,02% +395 +0,02 4292 10,00%
SD Sverigedemokraterna 3606 7,71% +2128 +4,27 1478 3,44%
FI Feministiskt initiativ 2176 4,65% +1899 +4,01 277 0,65%
ÖVR Övriga partier 490 1,05% +73 +0,08 417 0,97%
  Giltiga röster 46764 100,00% +3852   42912 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 269 0,57% -95 -0,27 364 0,84%
OG Ogiltiga röster - övriga 12 0,03% -4 -0,01 16 0,04%
VDT Valdeltagande 47045 85,87% +3753 +1,73 43292 84,14%
  Antal röstberättigade 54785   +3331   51454  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Solna

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
29,47% 5,06% 8,02% 4,49% 22,50% 7,19% 10,39% 6,92% 4,83% 1,14% 0,45% 0,03% 84,75%
42,98% 7,92% 9,30% 4,65% 15,16% 2,67% 9,30% 4,31% 3,45% 0,26% 0,26%   90,65%
32,41% 6,19% 8,86% 4,99% 17,73% 6,46% 10,06% 8,49% 3,69% 1,11% 0,82%   83,81%
13,75% 8,63% 8,63% 2,16% 14,96% 8,09% 20,22% 3,91% 17,79% 1,89% 1,07%   82,60%
28,30% 6,53% 9,04% 6,53% 21,38% 7,08% 9,83% 5,90% 4,01% 1,42% 0,24%   83,17%
27,68% 6,12% 7,80% 5,96% 18,65% 7,34% 13,61% 5,05% 6,88% 0,92% 0,15%   78,73%
34,12% 6,71% 7,66% 4,25% 19,75% 5,39% 9,26% 6,99% 4,73% 1,13% 0,56%   87,64%
32,89% 5,09% 6,58% 4,47% 16,75% 7,28% 12,54% 9,30% 3,51% 1,58% 0,44% 0,09% 80,36%
24,69% 4,71% 6,49% 3,87% 25,00% 8,16% 11,51% 9,10% 5,33% 1,15% 0,93%   75,39%
28,78% 3,74% 9,74% 3,57% 21,74% 8,09% 9,91% 8,26% 5,04% 1,13% 0,26%   78,38%
16,70% 0,98% 3,61% 2,64% 43,16% 11,13% 9,57% 6,15% 3,91% 2,15% 0,19%   66,45%
26,86% 4,17% 8,08% 3,54% 25,77% 6,72% 10,16% 9,53% 3,81% 1,36% 0,36%   81,44%
23,03% 2,17% 4,82% 3,54% 36,02% 10,24% 8,66% 7,68% 3,15% 0,69% 0,49%   66,56%
44,69% 6,74% 10,18% 6,36% 15,87% 2,62% 6,21% 5,09% 1,65% 0,60% 0,07%   90,22%
27,75% 4,36% 6,39% 4,60% 23,62% 10,13% 10,99% 6,55% 4,60% 1,01% 0,23% 0,08% 83,25%
45,05% 4,84% 11,26% 6,73% 15,34% 2,27% 6,27% 5,82% 1,59% 0,83% 0,15%   89,83%
22,74% 4,47% 9,93% 4,17% 26,51% 8,14% 9,14% 7,65% 5,76% 1,49% 0,40%   80,82%
26,55% 5,11% 11,64% 7,07% 17,85% 8,49% 10,55% 5,88% 5,77% 1,09% 0,86% 0,11% 68,79%
21,97% 6,69% 9,98% 4,46% 21,02% 10,19% 11,78% 4,56% 7,96% 1,38% 0,74% 0,21% 87,01%
25,58% 4,40% 5,90% 4,65% 28,49% 7,89% 11,30% 7,06% 3,90% 0,83% 0,25%   83,82%
16,61% 1,92% 4,15% 1,28% 35,89% 12,25% 10,97% 11,18% 4,47% 1,28% 1,05%   74,67%
36,03% 5,57% 7,46% 3,26% 16,49% 4,94% 10,82% 7,14% 6,83% 1,47% 0,73%   81,20%
31,81% 4,73% 7,82% 4,13% 20,03% 6,45% 12,04% 6,36% 5,85% 0,77% 0,34% 0,09%  
30,35% 4,75% 8,21% 4,38% 22,59% 6,12% 9,66% 8,50% 4,48% 0,96% 0,69% 0,03% 87,03%
32,83% 4,80% 8,11% 3,86% 20,71% 4,65% 9,45% 9,29% 5,20% 1,10% 0,63%   83,37%
26,65% 5,44% 7,93% 5,73% 26,36% 6,02% 9,36% 7,16% 4,20% 1,15% 0,76%   83,80%
28,47% 5,41% 8,98% 5,69% 25,48% 5,50% 7,24% 8,88% 3,38% 0,97% 0,96%   84,29%
28,10% 3,30% 9,37% 3,93% 24,26% 6,42% 9,81% 10,35% 3,84% 0,62% 0,44%   84,28%
27,34% 4,33% 7,35% 4,84% 25,00% 6,23% 9,95% 9,34% 4,33% 1,30% 0,52%   78,51%
26,48% 4,44% 5,74% 4,72% 26,30% 8,80% 10,00% 7,96% 4,54% 1,02% 0,37% 0,09% 81,09%
29,60% 3,26% 8,70% 5,18% 23,66% 6,35% 7,19% 10,87% 4,35% 0,84% 0,58%   82,23%
31,72% 4,38% 6,88% 3,66% 26,99% 6,79% 6,43% 9,65% 2,23% 1,25% 0,71%   81,37%
25,87% 4,01% 6,16% 5,17% 25,42% 7,58% 8,83% 9,46% 6,78% 0,71% 0,97%   81,21%
30,79% 4,13% 8,81% 3,92% 22,52% 6,31% 9,14% 8,05% 5,01% 1,31% 0,86%   83,59%
32,26% 4,65% 8,27% 4,49% 21,83% 5,78% 8,99% 8,51% 4,49% 0,72% 0,72%   84,68%
33,10% 3,44% 6,18% 4,24% 24,62% 6,35% 8,47% 8,74% 3,80% 1,06% 1,31%   83,25%
34,19% 6,80% 9,71% 4,90% 16,10% 3,82% 10,62% 9,29% 4,23% 0,33% 0,33%   85,14%
29,26% 6,11% 7,66% 3,34% 18,99% 7,91% 11,90% 9,13% 4,73% 0,98% 0,57% 0,08% 83,16%
36,92% 5,69% 12,02% 3,95% 19,60% 3,08% 9,49% 5,69% 3,24% 0,32% 0,24%   91,29%
31,74% 5,09% 10,26% 5,01% 19,47% 5,74% 10,58% 6,62% 4,60% 0,89% 0,64% 0,08% 83,24%
27,15% 3,48% 7,42% 4,06% 22,85% 7,19% 11,02% 7,19% 8,24% 1,39% 0,69% 0,12% 84,12%
32,03% 5,62% 8,39% 4,16% 17,60% 6,52% 13,28% 7,09% 4,40% 0,90% 0,97%   85,80%
25,98% 3,46% 7,02% 3,90% 26,53% 6,58% 9,92% 10,81% 4,68% 1,11% 0,88%   80,44%
32,05% 5,79% 8,30% 3,86% 21,62% 5,50% 10,33% 7,82% 3,57% 1,16% 0,86%   85,87%
31,27% 5,34% 8,00% 3,20% 21,88% 6,40% 10,67% 6,51% 5,23% 1,49% 0,63% 0,21%  
Solna 29,91% 4,91% 8,12% 4,44% 22,55% 6,66% 10,02% 7,71% 4,65% 1,05% 0,57% 0,03% 85,87%

Röstfördelning övriga partier - kommun Solna

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 259 0,55% -65 -0,20 324 0,76%
DjuP Djurens parti 45 0,10% +45 +0,10    
ENH Enhet 40 0,09% +30 +0,06 10 0,02%
SVP Svenskarnas parti 30 0,06% +27 +0,06 3 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 22 0,05% +22 +0,05    
KLP Klassiskt liberala partiet 17 0,04% +1   16 0,04%
  Direktdemokraterna 13 0,03% +13 +0,03    
  Nya Partiet 6 0,01% +6 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 6 0,01% +6 +0,01    
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 3 0,01% +3 +0,01    
SPI SPI Välfärden 2   -24 -0,06 26 0,06%
  Sverige ut ur EU / Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) 2   +2      
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   -3 -0,01 4 0,01%
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -15 -0,03 15 0,03%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 44 0,09% +25 +0,05 19 0,05%
  Totalt övriga partier 490 1,05% +73 +0,08 417 0,97%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Solna

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Sverigesmultidemokrater 22
Partiet de fria 4
Partier med färre än 2 röster 18

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se