2014-09-19 11:11:36

Val till riksdagen - Röster - Lidingö

44,72%
7,01%
11,63%
7,87%
10,95%
2,05%
6,42%
6,43%
2,50%
0,41%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 88,93%
+0,04
2010: 88,90%

Röstfördelning - kommun Lidingö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 13224 44,72% -698 -4,02 13922 48,75%
C Centerpartiet 2074 7,01% -805 -3,07 2879 10,08%
FP Folkpartiet liberalerna 3439 11,63% +375 +0,90 3064 10,73%
KD Kristdemokraterna 2328 7,87% -541 -2,17 2869 10,05%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3238 10,95% +601 +1,72 2637 9,23%
V Vänsterpartiet 606 2,05% +52 +0,11 554 1,94%
MP Miljöpartiet de gröna 1899 6,42% +280 +0,75 1619 5,67%
SD Sverigedemokraterna 1900 6,43% +1141 +3,77 759 2,66%
FI Feministiskt initiativ 738 2,50% +640 +2,15 98 0,34%
ÖVR Övriga partier 122 0,41% -36 -0,14 158 0,55%
  Giltiga röster 29568 100,00% +1009   28559 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 139 0,47% -6 -0,04 145 0,51%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,02%     5 0,02%
VDT Valdeltagande 29712 88,93% +1003 +0,04 28709 88,90%
  Antal röstberättigade 33410   +1115   32295  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Lidingö

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
42,38% 6,56% 10,78% 7,28% 13,18% 2,60% 6,77% 7,21% 2,75% 0,49% 0,56% 0,01% 87,30%
40,55% 6,07% 10,11% 5,86% 12,64% 3,34% 8,19% 9,91% 2,73% 0,61% 1,00%   84,95%
52,80% 6,61% 12,37% 12,12% 5,17% 1,19% 3,98% 4,32% 1,10% 0,34% 0,08% 0,08% 86,21%
44,21% 7,24% 11,68% 6,76% 10,42% 2,32% 6,47% 8,01% 2,22% 0,68% 0,38%   87,54%
25,65% 2,95% 6,13% 2,72% 30,76% 5,11% 10,67% 9,76% 5,33% 0,91% 0,56%   78,62%
45,15% 8,12% 12,51% 7,62% 9,35% 2,08% 7,19% 5,03% 2,44% 0,50% 0,29%   88,40%
60,52% 7,13% 12,39% 8,29% 3,57% 0,80% 2,14% 4,28% 0,62% 0,27% 0,27%   91,91%
42,25% 9,45% 12,73% 8,07% 9,02% 2,11% 9,02% 4,36% 2,69% 0,29% 0,72%   90,52%
24,26% 3,22% 6,17% 5,90% 29,36% 4,56% 7,64% 14,21% 4,29% 0,40% 1,06%   74,95%
30,43% 4,50% 8,21% 4,60% 25,73% 4,30% 7,41% 11,31% 2,80% 0,70% 1,48%   79,47%
29,15% 3,75% 9,58% 7,91% 22,73% 3,36% 6,13% 13,24% 3,85% 0,30% 0,78%   79,69%
47,42% 7,89% 12,80% 8,05% 7,33% 2,01% 6,52% 5,23% 2,50% 0,24% 0,08%   89,17%
41,32% 7,14% 11,50% 6,91% 13,30% 2,63% 6,99% 6,39% 3,46% 0,38% 0,52%   86,77%
48,37% 9,81% 11,05% 8,68% 6,99% 1,47% 6,76% 4,40% 1,58% 0,90% 0,56% 0,11% 65,33%
53,73% 3,57% 8,44% 5,52% 9,25% 2,92% 6,17% 4,87% 4,71% 0,81% 0,48%    
47,08% 7,47% 12,49% 8,47% 8,71% 1,50% 6,08% 5,64% 2,24% 0,33% 0,37% 0,02% 90,63%
35,27% 5,12% 10,34% 7,25% 19,23% 2,13% 8,41% 8,50% 3,29% 0,48% 0,77% 0,10% 80,87%
55,30% 7,18% 13,38% 9,38% 4,65% 0,65% 3,75% 4,32% 1,14% 0,24% 0,16%   89,64%
50,43% 9,00% 12,63% 9,47% 4,58% 1,58% 4,97% 4,58% 2,53% 0,24% 0,16%   89,43%
45,72% 7,29% 14,57% 8,92% 7,58% 0,89% 5,72% 5,95% 2,90% 0,45% 0,44%   85,29%
38,39% 7,97% 8,25% 6,91% 16,79% 2,50% 7,68% 7,29% 3,55% 0,67% 0,48%   86,10%
41,90% 7,27% 13,36% 7,43% 11,78% 2,06% 7,98% 5,85% 2,13% 0,24% 0,39%   87,11%
45,42% 7,96% 14,11% 8,47% 9,24% 0,94% 6,50% 5,65% 1,28% 0,43% 0,34%   89,41%
50,60% 7,52% 11,33% 9,29% 7,71% 1,30% 5,76% 5,01% 1,21% 0,28% 0,19%   93,83%
56,07% 7,61% 13,88% 8,41% 4,84% 0,40% 2,38% 5,15% 1,11% 0,16% 0,32% 0,08% 90,82%
50,29% 8,08% 12,34% 8,66% 5,56% 0,94% 6,78% 5,12% 2,16% 0,07% 0,36%   89,11%
50,40% 7,63% 14,02% 11,00% 5,50% 1,24% 4,35% 3,64% 2,13% 0,09% 0,09%   88,06%
40,87% 7,63% 10,63% 6,54% 11,53% 3,27% 8,63% 6,99% 3,27% 0,64% 0,72%   84,33%
48,70% 5,00% 11,52% 7,17% 6,09% 3,04% 8,04% 6,30% 3,48% 0,65% 0,65% 0,22%  
Lidingö 44,72% 7,01% 11,63% 7,87% 10,95% 2,05% 6,42% 6,43% 2,50% 0,41% 0,47% 0,02% 88,93%

Röstfördelning övriga partier - kommun Lidingö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 59 0,20% -59 -0,21 118 0,41%
KrVP Kristna Värdepartiet 11 0,04% +11 +0,04    
ENH Enhet 10 0,03% +6 +0,02 4 0,01%
SVP Svenskarnas parti 9 0,03% +6 +0,02 3 0,01%
DjuP Djurens parti 8 0,03% +8 +0,03    
  Direktdemokraterna 4 0,01% +4 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 3 0,01% +2 +0,01 1  
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 3 0,01% +2 +0,01 1  
  Nya Partiet 2 0,01% +2 +0,01    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1   -2 -0,01 3 0,01%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 1   +1      
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -5 -0,02 5 0,02%
SPI SPI Välfärden     -13 -0,05 13 0,05%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 11 0,04% +1   10 0,03%
  Totalt övriga partier 122 0,41% -36 -0,14 158 0,55%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Lidingö

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Liberala partiet 2
Partier med färre än 2 röster 9

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se