2014-09-18 21:44:16

Val till riksdagen - Röster - Norrtälje

27,89%
7,40%
4,64%
3,62%
29,86%
4,49%
6,29%
12,39%
2,33%
1,10%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 85,38%
+2,21
2010: 83,17%

Röstfördelning - kommun Norrtälje

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 10723 27,89% -2330 -8,21 13053 36,11%
C Centerpartiet 2845 7,40% -41 -0,58 2886 7,98%
FP Folkpartiet liberalerna 1784 4,64% -600 -1,95 2384 6,59%
KD Kristdemokraterna 1391 3,62% -380 -1,28 1771 4,90%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 11478 29,86% +1912 +3,40 9566 26,46%
V Vänsterpartiet 1726 4,49% +114 +0,03 1612 4,46%
MP Miljöpartiet de gröna 2417 6,29% -184 -0,91 2601 7,19%
SD Sverigedemokraterna 4762 12,39% +2938 +7,34 1824 5,05%
FI Feministiskt initiativ 895 2,33% +772 +1,99 123 0,34%
ÖVR Övriga partier 423 1,10% +91 +0,18 332 0,92%
  Giltiga röster 38444 100,00% +2292   36152 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 436 1,12% -66 -0,25 502 1,37%
OG Ogiltiga röster - övriga 18 0,05% +10 +0,02 8 0,02%
VDT Valdeltagande 38898 85,38% +2236 +2,21 36662 83,17%
  Antal röstberättigade 45561   +1480   44081  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Norrtälje

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
24,35% 7,73% 3,97% 3,38% 32,40% 4,48% 4,93% 15,44% 1,95% 1,38% 1,28% 0,03% 83,34%
15,64% 10,75% 2,74% 2,44% 34,12% 5,57% 4,99% 19,06% 2,83% 1,86% 0,87%   81,32%
28,06% 11,15% 2,57% 3,06% 25,00% 4,41% 5,15% 17,03% 2,57% 0,98% 1,57%   85,46%
22,57% 8,24% 4,86% 5,14% 27,84% 5,41% 6,35% 16,89% 1,08% 1,62% 1,99%   84,36%
30,83% 11,37% 4,11% 2,78% 22,13% 3,39% 3,63% 18,98% 1,81% 0,97% 0,84%   81,93%
13,85% 2,92% 1,75% 2,48% 49,71% 3,50% 2,04% 22,01% 1,17% 0,58% 0,87%   77,06%
16,84% 3,44% 1,79% 1,02% 46,17% 5,74% 2,30% 20,15% 0,77% 1,79% 1,51%   75,24%
21,99% 6,09% 3,31% 3,44% 35,36% 6,62% 4,37% 15,63% 2,38% 0,79% 0,92%   81,76%
20,13% 5,98% 2,47% 3,04% 43,21% 4,18% 3,13% 16,05% 0,76% 1,04% 1,77% 0,09% 81,97%
25,78% 3,82% 4,77% 3,39% 37,24% 3,91% 4,51% 13,54% 1,48% 1,56% 1,87% 0,09% 82,05%
29,78% 7,95% 4,85% 8,63% 21,29% 3,64% 5,66% 13,75% 3,37% 1,08% 0,80%   82,93%
25,03% 4,39% 4,39% 2,96% 39,08% 4,28% 4,83% 12,07% 1,32% 1,65% 2,36%   77,69%
21,93% 5,75% 4,13% 3,15% 38,44% 4,67% 4,45% 14,44% 1,09% 1,95% 1,18%   81,97%
27,31% 10,34% 5,51% 4,09% 24,55% 4,61% 7,07% 14,06% 1,41% 1,04% 1,54% 0,07% 84,43%
32,65% 10,16% 4,34% 3,08% 25,23% 3,31% 5,37% 11,53% 3,20% 1,14% 0,11%   85,23%
27,99% 9,56% 5,34% 3,09% 22,22% 5,06% 6,61% 15,75% 2,39% 1,97% 1,11%   85,29%
26,39% 10,38% 5,01% 2,81% 29,73% 3,61% 5,72% 11,35% 3,08% 1,93% 1,04% 0,09% 81,44%
28,14% 6,46% 4,94% 3,42% 24,71% 5,32% 9,51% 12,17% 4,56% 0,76%   0,38%  
30,09% 7,20% 5,06% 3,77% 28,27% 4,50% 7,13% 10,49% 2,56% 0,93% 1,02% 0,05% 86,70%
32,89% 7,68% 5,26% 2,92% 24,20% 4,53% 5,63% 13,23% 2,63% 1,02% 1,16% 0,07% 86,83%
40,81% 5,30% 4,51% 3,72% 21,98% 5,19% 5,41% 9,13% 3,16% 0,79% 0,67% 0,11% 84,82%
30,34% 10,73% 4,05% 3,61% 27,82% 4,16% 6,57% 10,30% 1,75% 0,66% 1,93% 0,32% 84,37%
36,30% 4,44% 4,57% 3,58% 26,17% 5,80% 6,05% 10,74% 1,85% 0,49% 1,10%   88,35%
37,91% 6,26% 4,21% 5,54% 25,39% 2,41% 6,14% 10,11% 1,68% 0,36% 0,60%   86,90%
35,26% 11,26% 4,74% 3,56% 21,93% 3,26% 5,48% 10,22% 2,67% 1,63% 0,88%   87,87%
29,19% 14,26% 3,36% 6,04% 23,66% 3,19% 4,19% 12,25% 1,68% 2,18% 1,00%   85,63%
25,22% 5,64% 4,56% 2,86% 36,05% 4,47% 6,44% 10,29% 3,49% 0,98% 1,06%   81,12%
24,41% 3,72% 4,55% 3,62% 35,06% 5,69% 7,55% 11,17% 3,31% 0,93% 1,12%   79,00%
30,95% 4,88% 5,71% 3,83% 30,13% 4,28% 9,32% 8,04% 1,88% 0,98% 1,11%   87,29%
26,08% 5,66% 5,78% 3,69% 33,70% 3,94% 7,26% 9,10% 3,44% 1,35% 0,97%   85,61%
27,60% 5,80% 4,77% 2,43% 35,73% 4,30% 6,55% 10,01% 2,34% 0,47% 1,11% 0,18% 81,06%
25,79% 4,97% 5,89% 2,94% 30,56% 4,67% 10,05% 9,04% 4,47% 1,62% 1,01%   82,16%
37,65% 6,65% 7,94% 5,35% 19,34% 3,45% 10,19% 5,87% 3,11% 0,43% 0,77% 0,26% 87,64%
26,05% 5,25% 5,46% 4,19% 30,59% 5,75% 10,22% 8,52% 2,70% 1,28% 1,19% 0,14% 84,75%
28,78% 5,90% 6,00% 3,52% 34,78% 3,31% 7,87% 7,56% 1,35% 0,93% 1,02%   88,89%
31,25% 6,66% 7,01% 5,19% 25,86% 4,48% 6,73% 9,32% 3,01% 0,49% 0,90%   83,33%
17,77% 4,80% 2,86% 3,78% 45,05% 6,23% 5,62% 11,64% 1,43% 0,82% 0,71%   78,32%
29,70% 6,90% 3,67% 2,67% 24,36% 5,90% 6,23% 15,91% 3,00% 1,67% 1,32%   84,67%
29,38% 14,69% 5,21% 3,75% 22,71% 3,33% 8,02% 10,21% 2,08% 0,63% 1,23%   86,71%
34,52% 8,31% 4,90% 4,90% 22,73% 3,98% 5,54% 12,22% 2,34% 0,57% 1,12% 0,07% 85,43%
25,11% 15,18% 2,41% 2,70% 27,23% 4,96% 5,25% 13,76% 2,13% 1,28% 0,14%   84,45%
30,39% 8,60% 4,12% 2,24% 29,09% 5,18% 4,24% 14,49% 1,18% 0,47% 0,93%   83,20%
27,76% 6,21% 6,90% 2,76% 19,48% 4,83% 12,76% 13,10% 4,83% 1,38% 1,02%    
Norrtälje 27,89% 7,40% 4,64% 3,62% 29,86% 4,49% 6,29% 12,39% 2,33% 1,10% 1,12% 0,05% 85,38%

Röstfördelning övriga partier - kommun Norrtälje

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 175 0,46% -93 -0,29 268 0,74%
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 88 0,23% +85 +0,22 3 0,01%
ENH Enhet 49 0,13% +42 +0,11 7 0,02%
SVP Svenskarnas parti 29 0,08% +24 +0,06 5 0,01%
DjuP Djurens parti 28 0,07% +28 +0,07    
KrVP Kristna Värdepartiet 18 0,05% +18 +0,05    
KLP Klassiskt liberala partiet 7 0,02% +3 +0,01 4 0,01%
  Direktdemokraterna 6 0,02% +6 +0,02    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP     -1   1  
RS Rättvisepartiet Socialisterna     -1   1  
SPI SPI Välfärden     -2 -0,01 2 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 23 0,06% -18 -0,06 41 0,12%
  Totalt övriga partier 423 1,10% +91 +0,18 332 0,92%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Norrtälje

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014
Holistiska partiet 6
Borgerlig Framtid 2
Partiet de fria 2
Partier med färre än 2 röster 13

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se